Zorgcoöperatie Nei Naoberschap uit Gees deelt kennis in eigen boekje (dat hier te downloaden is)

Voor de Geeser Zwerfkei, v.l.n.r. Nei Naoberschap bestuursleden Hennie Kuipers en Siny Vink, wethouder Joop Brink, Nei Naoberschap voorzitter Hans Hornstra en (verstopt) bestuurslid Anneke Meppelink. Foto: Gemeente Coevorden

Hoe richt je een zorgcoöperatie in wijk of dorp op? Hennie Kuipers geeft samen met andere leden van zorgcoöperatie Nei Naoberschap uit Gees antwoord op die vraag in een boekje dat de gemeente Coevorden heeft uitgegeven.

Zo kuj ’t ok doen is een zogenaamd inspiratieboekje. Nei Naoberschap werd in 2016 opgericht door dorpsbewoners van Gees, in samenwerking met de Vereniging Plaatselijk Belang Gees e.o..

De zorgcoöperatie speelt in op de veranderende zorg. Doel is dat iedereen die dat wil, zolang mogelijk zelfstandig in Gees kan blijven wonen. ,,Daarbij wordt en beroep gedaan op het naoberschap-principe dat in Gees nog volop aanwezig is”, zegt Kuipers. Zij is zowel dorpsbewoner als bestuurslid van Nei Naoberschap.

‘Vroeger regelden mensen hulp onderling’

,,Het vragen en bieden van hulp is echter niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger, onder andere omdat de overheid veel taken heeft overgenomen die men vroeger onderling regelde. Door de veranderingen in de zorg wordt dit nu weer meer van ons verwacht. Mensen die hulp nodig hebben zullen vaker een beroep moeten doen op familie, buren of anderen uit hun omgeving.”

De zorgcoöperatie wil dit realiseren door de inzet van vrijwilligers die naoberhulp verlenen in brede zin. Het is niet de bedoeling professionele zorg te verlenen.

Volledig zelfstandig

Kuipers kreeg het boekje maandagmiddag uitgereikt voor de Geeser Zwerfkei door wethouder Joop Brink. ,,Ik kan mij nog herinneren dat het groepje dorpsbewoners destijds bewust geen beroep deed op hulp van de gemeente, omdat zij dit op hun eigen manier zelfstandig wilden opzetten. Dat is mij goed bijgebleven”, herinnert Brink zich. ,,Maar als het écht nodig is kunnen inwoners een beroep doen op de gemeente.”

Download boekje

Het boekje is te downloaden via de website van Nei Naoberschap en verkrijgbaar bij de gemeente Coevorden.

menu