De coronacrisis doet de werkloosheid in Drenthe harder stijgen dan gemiddeld in Nederland. Wat is hiervan de oorzaak? Volgens het UWV zijn vooral kleine, tijdelijke baantjes verdwenen.

Het kan nog veel harder gaan met de stijging van de werkloosheid wanneer straks de economie open gaat en de steunmaatregelen van het rijk verdwijnen, vreest VVD-Statenlid Annigje Udinga. Ze snapt niet goed waarom Drenthe er slechter voorstaat dan de rest van het land en stelt schriftelijke vragen aan het provinciebestuur, in de hoop dat dit een verklaring kan geven.

Stijging vooral in Emmen, Hoogeveen en Meppel

Udinga baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze wijzen uit dat de werkloosheid vooral in Emmen, Hoogeveen en Meppel flink is gestegen. In Meppel van 2,8 naar 3,8 procent, in de andere steden was de stijging iets minder hard. Het CBS zegt verder dat Drenthe en Friesland de provincies zijn waar de werkloosheid in 2020 het hardst is gestegen.

Pas op met voorbarige conclusies, waarschuwt onderzoeker Erik Oosterveld van het UWV. „Als je kijkt naar het aantal WW- en bijstandsuitkeringen valt de toename in Drenthe mee en zit de provincie in de middenmoot”, zegt hij.

CBS telt ook bijbaantjes die wegvallen

Hij wijst op de onderzoeksmethode van het CBS. „Het stelt de werkloosheid vast aan de hand van enquêtes en rekent iedereen mee. Ik neem als voorbeeld mijn 18-jarige dochter. Als zij vorig jaar een bijbaantje in de supermarkt had en dit jaar niet, terwijl ze dat wel zou willen, dan telt ook zij mee in de cijfers van het CBS. Voor WW of bijstand komt mijn dochter niet in aanmerking, dus heeft dit geen invloed op het aantal uitkeringen.”

De lockdown leidde tot het verdwijnen van veel kleine tijdelijke banen; niet zozeer bij de supermarkten, maar wel in de horeca en in de recreatie. „Die zijn in Drenthe goed vertegenwoordigd, net als in Friesland”, stelt Oosterveld vast. Voor de werknemers in deze sectoren is het ook vervelend om geen werk te hebben, maar Oosterveld verwacht dat de banen met de versoepeling van de coronamaatregelen snel weer terugkomen. „Je ziet het altijd met de jeugdwerkloosheid: die stijgt in slechte tijden snel, maar verdwijnt in betere tijden als sneeuw voor de zon.”

Weinig beroep op steunpakketten

Woordvoerder Jurgen Elshof van ondernemersvereniging MKB Drenthe maakt uit de cijfers op dat de werkloosheid vooral bij de horeca en de uitzendbureaus is gestegen. Ook hem valt op dat, na een sprong in april vorig jaar, het aantal WW-uitkeringen niet echt meer is toegenomen.

Drentse bedrijven doen naar verhouding weinig beroep op de gigantische steunpakketten waarmee het rijk bedrijven in de coronacrisis overeind houdt. Voorzitter Hilbert Wiechers van belangenvereniging MKB Drenthe riep onlangs ondernemers op om niet te schromen geld aan te vragen als zij daarvoor menen in aanmerking te komen.

Hij kan desgevraagd niet zeggen of deze terughoudendheid een verklaring is voor de relatief hoge werkloosheid. „Het is wel jammer dat we hiermee kansen laten liggen. Dit gebeurt ook bij het programma ‘Ik ben Drents ondernemer’, waarmee ondernemers hulp kunnen krijgen bij onder meer vernieuwing of uitbreiding. Het is een mooie regeling maar er wordt niet optimaal gebruik van gemaakt.”

Voor wat betreft de coronasteun schrijft Oosterveld het relatief geringe gebruik toe aan de structuur van de Drentse economie. „Er zitten hier weinig bedrijven in de luchtvaart en de cultuur”, stelt hij vast. „Die zitten toch vooral rond Amsterdam.”


Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe