De strooiploeg van Area Reiniging in Emmen rukte zaterdagmorgen massaal uit. Niet vanwege lokale gladheid, maar om de routes te inspecteren en het nieuwe navigatiesysteem te testen.

Oké, het is frisjes, deze vroege zaterdagmorgen. Graad of 8. Maar van gladheid is geen sprake. Toch is de strooiploeg van Area Reiniging in hoogste staat van paraatheid. Sterker: rond half negen gaan ze massaal de weg op. Argeloze fietsers verdraaien bijkans hun nek: huh?

De drukte bij het afvalinzamelingsbedrijf aan de Columbusstraat heeft een reden. Het is de jaarlijkse wintertest. Normaal doen ze dat in Emmen op het eigen terrein maar in navolging van Hoogeveen gaat het wagenpark van de gladheidsbestrijding nu daadwerkelijk de weg op.

‘Waardevolle informatie’

,,Die aanpak kan ons waardevolle informatie opleveren’’, vertelt coördinator Berry Schimmel van Area. ,,Is de wegsituatie veranderd? Zijn er versperringen? Werkt de nieuwe navigatie naar behoren?’’

Het antwoord op die laatste vraag: daar moet nog even naar gekeken worden. Dat blijkt tenminste na een uurtje meerijden op de strooiwagen van Bryan van Wieren (26) uit Musselkanaal. De digitale navigator stuurt hem zo nu en dan naar plekken waar hij volgens het oude, vertrouwde routeboek niet moet zijn.

Relaxter

Het is fijn, zo zegt Bryan, dat de papieren versie nog binnen handbereik is. Al is dat niet meer van deze tijd. Sturen, op de weg letten, de zoutstrooier bedienen -en dat alles in vaak slecht of risicovol weer- is een stuk relaxter met een pratende variant van ‘TomTom’ tegenover je dan het geblader en gezoek in een map.

,,Mooi werk’’, vindt Bryan de gladheidsbestrijding. ,,Het is weer eens wat anders. Ik houd van de afwisseling bij Area.’’ Zes jaar zit hij inmiddels bij het bedrijf. ,,Prettige werkgever en leuke collega’s.’’

Goedbetaalde uurtjes

Natuurlijk voelen de goedbetaalde uurtjes in de strooiwagen lekker in de portemonnee. Maar de jonge chauffeur vindt het ook nuttig werk. ,,Je bent op pad om het voor andere weggebruikers makkelijker en veiliger te maken.’’

Van automobilisten krijgt Bryan geregeld een opgestoken duim. Maar niet altijd. ,,Je hebt af en toe figuren die vol gas om je heen jakkeren.’’ Niet altijd zonder gevolgen. ,,Een paar kilometer verderop zie je ze soms in de berm: van de weg gegleden. Tja.’’

De route die hij deze zaterdag rijdt is volgens de nieuwe navigatieapparatuur in totaal 63 kilometer. Op het digitale scherm bestaat de af te leggen route uit twee kleuren: blauw en groen. Blauw betekent: niet strooien, groen juist wel. Voor de goede orde: het zoutreservoir is tijdens deze test leeg.

Brom

Bryan zet de strooier handmatig aan en uit. Als ie wel zout strooit, is een lichte brom hoorbaar in de cabine. De chauffeur kan verder bepalen hoeveel gram zout per vierkante meter wordt gestrooid en over welke breedte.

In het begin geeft het navigatiesysteem enkele keren niet thuis. Dan klinkt een verkeerde aanwijzing of blijkt de aangegeven afslag niet juist. ,,Waarom stuurt ie me nou hier langs’’, schudt Bryan het hoofd. Ach, kinderziektes. Later gaat het beter.

Aan het van de wintertest heerst tevredenheid aan de Columbusstraat. Het verliep nog niet vlekkeloos. ,,Maar het algehele beeld is goed’’, zegt coördinator Berry Schimmel.

Hapering

,,Er waren een paar dingetjes waar we nog naar moeten kijken’’, zegt hij. ,,Het gps-signaal haperde een paar keer doordat er geen ontvangst was, bij twee strooitrekkers kwam er geen of juist teveel vloeistof uit de sproeiers en een paar overhangende takken moeten gesnoeid. Maar we hebben een goed gevoel aan deze wintertest overgehouden.’’

Grote vraag is hoe vaak de strooiploegen deze winter moeten uitrukken. De vorige winter mocht dat predicaat amper dragen: Area had slechts drie keer een volledige uitruk, tegenover gemiddeld dertig keer. Van de voorraad zout (1000 ton) werd eenderde gebruikt.

In Emmen wordt op achttien tracés gestrooid: acht hoofdwegen- en tien fietspadenroutes. Naast deze reguliere tracés zijn er twee routes voor bruggen en viaducten op de hoofdrijbaan en één route voor bruggen en viaducten op de fietspaden.

De hoofdrijbaan routes worden gestrooid met nat zout (waar wat water aan toegevoegd is), de fietspadroutes worden gesproeid met pekelwater.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe