70.000 euro extra voor muziekonderwijs op Drentse basisscholen

Foto: Sijtze Veldema Foto: S VELDEMA

Drenthe krijgt 70.000 euro uit de landelijke regeling MuziekMatch. Het geld wordt gebruikt voor verbetering van muziekonderwijs op de basisscholen.

In 2019 ondertekenden 51 partijen Muziekakkoord Drenthe, waarmee wordt geprobeerd om goed muziekonderwijs aan te bieden voor alle kinderen in Drenthe. Met de 70.000 euro worden leraren getraind middels workshops, moeten muziekverenigingen en podia bij scholen betrokken raken en moet muziek ook worden ingezet bij vakken als aardrijkskunde, rekenen en geschiedenis. Ook studenten van de pabo worden de komende jaren opgeleid tot leerkrachten die goede muzieklessen kunnen geven. Het hoofddoel van het muziekakkoord is dat muziek een vast onderdeel is van het wekelijkse lesprogramma op de scholen en in de kindcentra in Drenthe.

Onderzoek

Na de zomervakantie start een onderzoek op alle basisscholen in de provincie om te kijken hoe vaak scholen op dit moment aandacht aan muziek besteden en bij welke activiteiten ze hulp nodig hebben. Als scholen nog geen muzieklessen geven wordt onderzocht waarom dat zo is.

menu