Rechter: tijdelijk laadstation Qbuzz op locatie Stadman Annen moet kunnen

Bussen van Qbuzz. Foto: Archief

De keerlus en laadplek voor elektrische bussen van Qbuzz kan wat de rechter betreft aan de Anloërweg in Annen worden aangelegd. De laadplek past binnen het bestemmingsplan, ondanks de gevreesde geluids- en lichthinder volgens buurtbewoners.

Buurtbewoners verwachten veel geluids- en lichthinder waardoor hun woongenot drastisch daalt. Maar ook dit valt binnen de gestelde normen, vindt de rechter.

De tijdelijke laadplek komt op het terrein van het garagebedrijf Stadman. Daar komt een transformatorhuisje, twee laadpalen en een keerlus. De gemeente Aa & Hunze verleende een omgevingsvergunning, de omwonenden stapten vervolgens naar de rechter. Zij kregen de magistraat niet aan hun zijde.

Verlichte woonkamers

Op dit moment staan de bussen aan de doorgaande weg, enkele meters verwijderd van de woningen. Door de laadvoorziening komen de bussen een stuk verderop te staan. Dit neemt volgens de buurbewoners niet weg dat zij last zullen houden van de koplampen die tijdens het keren en wegrijden door de ramen van de woningen naar binnen schijnen.

Doordat het laadpunt een stukje verderop komt te liggen en Qbuzz belooft het lichtgebruik te minimaliseren, denkt de rechter dat lichtoverlast wel mee gaat vallen. Tijdens de zitting liet Qbuzz weten dat het aantal bussen dat gebruik maakt van het laadpunt niet zal toenemen. Het woon- en leefklimaat wordt niet op onevenredige wijze aangetast, vindt de rechter.

Verkeersoverlast

De buurtbewoners vrezen voor verkeersoverlast, doordat de bussen het laadterrein moeten opdraaien. Het transformatorhuisje zal het zicht voor fietsers en voetgangers wegnemen, vinden de omwonenden. De rechter deelt de mening van de gemeente dat de situatie, met een gescheiden fietspad, in principe overzichtelijk genoeg is.

De omwonenden vonden dat de gemeente niet voldoende heeft gekeken naar een andere geschikte locatie. Bij de N34 zou een braakliggend terrein, zonder woningen in de buurt, een betere locatie kunnen zijn. De gemeente heeft de rechter kunnen overtuigen dat dat terrein niet geschikt is, omdat daar een hoge druk gasleiding doorheen loopt.

De omwonenden moeten zich erbij neerleggen dat tegenover hen een laadpunt voor elektrische bussen komt. Qbuzz wil in de toekomst deze locatie verruilen voor een locatie aan de N34. Het wachten is op de verdubbeling van deze autoweg.

menu