Financieel en technisch is een warmtenet in de Lariks-West kansrijk, denkt Assen, maar hoe staan de inwoners er zelf in? De gemeente gaat deze zomer langs de deuren om op die vraag een antwoord te krijgen.

Een warmtenet, als alternatief voor de cv-ketel, leidt tot gelijkblijvende of dalende energielasten voor inwoners van Lariks-West. Dat is de belangrijkste conclusie uit de businesscase, die Assen donderdagavond presenteerde aan de gemeenteraad.

„De energielasten die burgers de eerste jaren betalen zijn hetzelfde als de huidige gasprijzen. Maar de gasprijs gaat steeds verder omhoog, dus per saldo zijn bewoners uiteindelijk goedkoper uit”, zo beredeneert projectleider Marco Swenne.

Kosten maximaal 1,4 miljoen euro

De Lariks-West is een landelijke proeftuin, waar geëxperimenteerd wordt om 428 woningen aardgasvrij te maken. Assen krijgt 4 miljoen euro subsidie van het Rijk om dit mogelijk te maken. Met die subsidie kost het warmtenet de gemeente nog maximaal 1,4 miljoen euro. In het meest gunstige geval houdt de gemeente een miljoen euro over.

Wethouder Karin Dekker benadrukt dat een warmtenet nog geen gelopen koers is. „Dit is vooral een financieel en technisch onderzoek. We gaan nu eerst met alle bewoners praten.” Inwoners van de wijk kregen woensdag een kaartje in de brievenbus, met daarin een uitnodiging voor een online energiecafé volgende week woensdag 16 juni. Verder wil Assen ‘zomergesprekken’ voeren met bewoners om hun mening te polsen. Eind dit jaar moet duidelijk zijn of er genoeg draagvlak is voor een warmtenet.

Warmte van Drentse Hoofdvaart

Aquathermie in combinatie met bodemopslag blijkt de voordeligste oplossing om van het gas af te stappen. Hierbij wordt warmte onttrokken van de Drentse Hoofdvaart, die vervolgens wordt opgeslagen in de bodem. Een warmtepomp verwarmt het water tijdens de koudere maanden tot 70 graden en levert dat aan de woningen.

Voor Lariks-West werden diverse gasloze opties onderzocht. Zo bleek een warmtepomp, die in Kloosterveen op veel weerstand stuit, geen haalbare kaart voor Lariks-West, omdat de huizen, veelal gebouwd in de jaren zestig, minder goed geïsoleerd zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Assen