College: Geen direct voerverbod duiven in centrum Assen

Duiven in de binnenstad van Assen Marcel Jurian de Jong

Het college van B en W is niet van plan een direct voerverbod voor duiven in de Asser binnenstad in te stellen, om zo een snel begin te maken met het bestrijden van de (poep)overlast, die de vogels bewoners en ondernemers al jaren bezorgen.

Stadspartij PLOP had op een acuut voerverbod aangedrongen, vooruitlopend op een heel pakket aan maatregelen. Het college ziet dat niet zitten. ‘Het pakket aan maatregelen wordt in overleg met de betrokkenen in de stad bepaald. Om daar nu op voorhand een van de mogelijke maatregelen uit te lichten en toe te passen past niet in de procesaanpak.’

Conservatief

Bovendien heeft het volgens b en w geen zin. ,,Het is niet zeker dat de overlast bij een voerverbod zal afnemen. Duiven kennen onder meer specifieke broedlocaties, voerlocaties en rustlocaties en zijn conservatief in die keuzes. Een voerverbod zal geen invloed hebben op de keuze van de broedlocaties in het centrum. En zonder een alternatief zal het probleem dat door rustende of voedselzoekende duiven wordt ervaren, zich slechts verplaatsen. Daarbij komt dat een voerverbod en het handhaven daarop moet worden vastgelegd in het APV van de gemeente Assen. Hierover dient de gemeenteraad uiteindelijk een besluit te nemen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Assen