Gemeente Assen verdeelt ruim één miljoen euro coronasteun onder cultuursector

De Nieuwe Kolk in Assen. Foto: Archief Marcel Jurian de Jong

De gemeente Assen verdeelt in totaal 1,132 miljoen euro aan coronasteun onder de lokale cultuursector. Het geld is bedoeld voor culturele instellingen, zzp’ers en amateurorganisaties die door de coronamaatregelen inkomsten hebben misgelopen.

Het totale bedrag is niet genoeg om alle geleden schade te compenseren. Deze bedraagt ongeveer € 1,6 miljoen. Volgens de gemeente blijkt dit uit een inventarisatie onder de culturele instellingen in Assen. Bij de verdeling van het bedrag is er daarom voor gekozen het geld naar rato te verdelen. Hoeveel inkomsten een instantie mis had gelopen was daarbij leidend.

Het meeste geld gaat naar de instellingen, die in het geval van het Drents Museum en DNK tonnen aan inkomsten zijn misgelopen in de eerste helft van 2021.

Geld voor opdrachten

De gemeente reserveert 150.000 euro voor zzp’ers en amateurs. Dit bedrag wordt niet aan hen uitgekeerd, maar gebruikt om opdrachten mee op te zetten bij culturele organisaties. Zzp’ers kunnen vervolgens weer aan het werk, zodra de coronamaatregelen dit toelaten

Daarnaast gaat 25.000 euro van het geld naar de amateursector. De gemeente geeft aan geld te reserveren voor activiteiten die de ‘herstart van de cultuursector’ mogelijk maken. Het gaat onder meer om de ondersteuning van instanties die de cultuur in Assen onder de aandacht brengen en nieuwe leden en cursisten werven.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Assen