Gemeente Assen wil pacht landbouwgronden verduurzamen

Foto: Pixabay

Het college van B&W pleit ervoor om de verpachting van landbouwgrond in Assen te verduurzamen. In de praktijk komt dit erop neer dat pachters maatregelen moeten nemen om de grond duurzamer te bewerken.

Het college van B&W pleit ervoor om de pachters een pakket met maatregelen voor te leggen, waarbij de pachter zelf kan bepalen welke maatregelen worden uitgevoerd. Het college geeft als voorbeelden het gebruik van compost en de overstap naar mechanische onkruidbestrijding in plaats van chemische bestrijding.

Korting door duurzaamheid

Wel is het zo dat de pachter minimaal drie maatregelen moet uitvoeren om te kunnen blijven pachten. Pachters die na een jaar niet voldoen aan het minimum van drie eisen, mogen niet langer pachten. Om duurzaamheid te stimuleren, verleent de gemeente korting aan pachters die meer dan drie maatregelen uitvoeren.

Het college van B&W baseert het voorstel op onderzoek van adviesbureau CLM. De gemeenteraad moet nog stemmen over het voorstel.

menu