Landschapsbeheer Drenthe plant in 2020 recordaantal bomen en struiken

Foto: Shutterstock

Afgelopen jaar is door Landschapsbeheer Drenthe een recordaantal bomen en struiken geplant in de provincie. In totaal werden er op erven en bij bewonersinitiatieven meer dan 20.000 aangeplant.

‘Het laat de betrokkenheid van de inwoners van Drenthe bij de natuur en het landschap zien’, meldt Stefan Pronk van Landschapsbeheer. ‘Bomen leggen CO2 vast, waarmee het planten van bomen bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering.’

Vrijwilligersgroepen die willen verduurzamen, kunnen advies inwinnen bij Landschapsbeheer Drenthe. Ook stelt de stichting beplanting beschikbaar. Het plantgoed van Landschapsbeheer Drenth is inheems, autochtoon en zoveel mogelijk passend bij de streek. Het zijn bomen en struiken die van origine in Drenthe groeien, geschikt zijn voor de bodemomstandigheden en passend zijn qua cultuurhistorie en landschappelijke waarden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Assen