Wethouder Dekker trapt nieuwbouwproject Kloosterakker in Assen af met rondje met waterstoftrekker

Wethouder Karin Dekker opent Kloosterakker door een rondje te rijden in een trekker die op waterstof rijdt. Foto: Marcel Jurian de Jong

De gemeente Assen en aannemer Avitec hebben het nieuwbouwproject Kloosterakker in Assen afgetrapt. Dat deden ze door wethouder Karin Dekker met een waterstoftrekker van de aannemer over het bouwterrein te laten rijden.

De gemeente en de aannemer maakten hiermee duidelijk dat duurzaamheid een voorname rol speelt in het bouwproject. Niet alleen wordt een waterstoftrekker ingezet, ook wordt de ontgraven grond direct naar de plaats van verwerking vervoerd.

Grond bouwrijp maken

Voordat daadwerkelijk gebouwd kan worden, wordt eerst de grond bouwrijp gemaakt. Het grondwerk bestaat onder meer uit het ophogen van het woongebied, het graven van de watergangen, het aanbrengen van de zandcunetten (verharde zandlaag) voor de toekomstige (bouw)wegen en het uitgraven van de waterbergingszone langs de Norgervaart.

Daarna volgen de kabels en leidingen alsook de riolering en de bouwwegen.

Het terrein is omstreeks 1 november gereed voor de bouw van nieuwe woningen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Assen