Assen zet bij het aardgasvrij maken van woningen vooral in op warmtenetten. De wijken Lariks en Kloosterveen zijn als eerste aan de beurt.

Op dit moment staan in Assen 32.000 woningen, die volgens afspraken in het klimaatakkoord vóór 2050 allemaal aardgasvrij moeten zijn. De Drentse hoofdstad wil dit stap voor stap regelen, door tot 2030 eerst de wijken Lariks en Kloosterveen aan te pakken.

Warmtepompen en geothermie

Dit omdat Lariks al een proeftuin is in het Nationaal Programma Aardgasvrije Wijken. Zo werd flat Ellen getransformeerd tot een nul-op-de-meter-appartementencomplex. Het is volgens het college logisch om daarop voort te borduren en Lariks als startwijk aan te wijzen. Net als Kloosterveen, omdat dit al een goed geïsoleerde nieuwbouwwijk is, waar met warmtepompen relatief gemakkelijk overgestapt kan worden op gasloze verwarming.

Voor de oudere, lastiger te isoleren woningen in andere wijken kiest Assen op dit moment vooral voor geothermie, waarbij je warmte uit de diepere lagen van de aarde haalt. Waarschijnlijk is dit mogelijk voor 25 tot 60 procent van de woningen in Assen, maar naar de precieze omvang, toepasbaarheid en haalbaarheid wordt onderzoek gedaan. Voordeel van overstappen op geothermie is dat hiervoor geen al te grootschalige en dure ingrepen nodig zijn, stelt het college van B en W.

Waterstofgebruik ver weg

Noord-Nederland wil groot worden in waterstof en in Emmen staat de bouw van een grote waterstoffabriek op stapel. Reden voor verschillende raadsfracties om op de mogelijkheden van deze warmtebron te wijzen. Het gemeentebestuur ziet waterstof op dit moment niet als reële mogelijkheid, zei wethouder Karin Dekker donderdagavond.

„Ik ben absoluut niet tegen waterstof an sich, maar tot nu toe is heel veel elektriciteit nodig om waterstof te verkrijgen”, legde Dekker uit. „Gezien de schaarste van elektriciteit op dit moment, denk ik dat we op korte termijn niet op grotere schaal over zullen stappen op het gebruik van waterstof voor het verwarmen van woningen.”

Assen wil tot 2030 in totaal 4.000 woningen aardgasvrij maken. In de tien jaar daarna 16.000 en tussen 2040 en 2050 moeten nog eens 12.000 woningen naar gasloze verwarming. Eigenaren van woningen die nog niet aan de beurt zijn, worden in de tussentijd zoveel mogelijk voorbereid op een loskoppeling van aardgas.

Energiecafé

De warmtevisie, die wordt elke vijf jaar herzien om flexibel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Op maandag 18 januari houdt de gemeente een online energiecafé, waarin inwoners mee kunnen denken over de warmtetransitie. Opgeven kan via www.assen.nl/ernergiecafe.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Assen