Archeologisch experiment bij Hunebedcentrum

De komende weken gaat de werkgroep proberen om houtteer te produceren in een haardkuil. Foto: Pixabay Pixabay

De WEAG (Werkgroep Experimentele Archeologie Groningen), een initiatief vanuit de studentenvereniging Archeologie ‘Bachur, gaat vanaf vrijdag 20 september experimenten uitvoeren bij het Hunebedcentrum in Borger. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd, de aankomende tijd, betreft het archeologische vraagstuk van de haardkuil.

Haardkuilen worden met honderden en soms duizenden samen aangetroffen op zandgronden in Nederland en voornamelijk in Noord-Nederland. De daadwerkelijke functie van deze kuilen is tot nu toe onzeker. Omdat er veel koolstof in zit, zijn deze kuilen te dateren en is gebleken dat ze behoren ze tot de periode van de middensteentijd. Sommige plekken met haardkuilen lijken wel meer dan 1000 jaar te zijn gebruikt.

Wat werd er geproduceerd?

Het idee is dan ook dat alle kuilen niet eenmalig zijn gebruikt, maar dat mensen telkens terug kwamen haardkuilen te graven en te gebruiken om iets te produceren. De grote vraag is: wat werd er geproduceerd? Er zijn drie ideeën: vuursteen voorbereiden waardoor het beter te bewerken valt met behulp van hitte, voedselbereiding of de productie van houtteer.

Houtteer produceren

Met dit laatste idee gaat de werkgroep bezig. Dit idee is afkomstig van professor Hans Huisman, bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. De komende weken gaat de werkgroep dus proberen om houtteer te produceren in een haardkuil. Met deze experimenten hopen de studenten deze puzzel op te lossen. Succes levert een bijdrage aan het lopende wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

menu