Gepensioneerde pastor Jan Voerman wint BoekGoudprijs met ‘De Toekomst van Israël in Profetisch Perspectief’

Schrijver Jan Voerman. Foto: Eigen foto

De toekomst van Israël is een omstreden onderwerp waar velen hun vingers niet aan willen branden. Dit geldt niet voor de gepensioneerde oud-pastor Jan Voerman (1939) uit Geesbrug. In zijn boek ‘ De Toekomst van Israël in Profetisch Perspectief’ bespreekt hij aan de hand van het Oude en het Nieuwe Testament namelijk de mogelijke toekomst van het Israëlische volk.

Lezers waarderen het, want het boek van Voerman heeft dit jaar in het genre ‘geloofszaken’ het felbegeerde BoekGoud gewonnen. Jaarlijks wordt als tegenhanger van het Boekenbal (voor gevestigde namen), de BoekGoudprijs uitgereikt aan (veelal) debuterende auteurs.

Debuterend is Jan Voerman echter allerminst. De 81-jarige schrijver genoot een internationale theologische opleiding en was meer dan veertig jaar pastor. Begaafd in verschillende talen en een ijverig student in theologie en kerkgeschiedenis schreef hij verschillende boeken en artikelen. „Ook in andere landen zijn boeken van mijn hand uitgegeven. Het ‘Israël-boek’ is ook in Amerika, met zes andere boeken uitgegeven.”

Eigen bibliotheek

Pastor Voerman beschikt over een indrukwekkende bibliotheek van duizenden boeken. ‘Door middel van grondig onderzoek, aan de hand van vele Bijbelcitaten, maakt de auteur de toekomst van Israël volgens de Bijbel concreet. Ook geeft hij de lezer hierbij handvatten om de Bijbelteksten op het heden toe te passen. De overzichtelijke opbouw met een verdeling in duidelijke hoofdstukken, waaruit de goede beheersing van de stof spreekt, zorgt voor een prettige leeservaring. Door Voermans heldere beschrijving en het consistente beeld dat hij schetst, is dit boek een heilzame studie voor een ieder die geïnteresseerd is in de toekomst van Israël’, oordeelde de jury van BoekGoud.

Over het boek

Israëls toekomst is voor velen een heet hangijzer. Zal Israël opnieuw gevestigd worden als een machtige, heilige natie? Welke toekomstige rol zal het Joodse volk gaan vervullen? Wat is de betekenis van de profetieën over Israëls herstel in het beloofde land? Voerman bespreekt deze vragen aan de hand van wat Jezus, Johannes de Doper en de apostelen hebben geleerd en wat de profeten vanouds hebben verklaard. Alle stukjes worden zorgvuldig bij elkaar gepast en een consistent beeld wordt getoond van Gods onberouwelijke bedoeling met Zijn uitverkoren volk. Voermans heldere beschrijving van dit urgente thema is volgens kenners verrassend en is het boek een heilzame studie over de rol van Gods volk en het herstel van Israël onder het Nieuwe Verbond.

Drie appendices

Aan het eind van het boek heeft Voerman bovendien drie appendices toegevoegd: Scofield en het Dispensationalisme waarbij, onder meer, de aardse of hemelse hoop voor het Joodse volk ter sprake komt en ook de populaire visie van een geheime opname wordt besproken. De tweede appendix bespreekt de visie over Israël van de welbekende, toegewijde en gewaardeerde theoloog en ‘oude schrijver’ dr. H.F. Kohlbrügge. De derde appendix is een verzameling van belangrijke citaten die de terugkeer van de stammen van Israël na de ballingschap behandelen.

Voerman: „Deze appendices leveren een waardevolle en aanvullende bijdrage voor een goed inzicht aangaande de Toekomst van Israël.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Coevorden