Horeca en gemeente Coevorden controleren extra op alcoholgebruik door jongeren tijdens Ganzenmarkt

Foto: Jan Anninga

De gemeente Coevorden en de horeca in de vestingstad houden een extra scherp oogje in het zeil tijdens de Ganzenmarkt als het aankomt op alcoholgebruik door jongeren.

Beide willen werk maken van een gezellige, veilige en verantwoorde Ganzenmarkt. Polsbandjes, plaszuilen en controles moeten hier aan bijdragen. De aandacht is er vanwege de toenemende overlast en de ervaringen van vorig jaar.

,,De gezelligheid is belangrijk” vindt burgemeester Bert Bouwmeester. “Die mag niet overschaduwd worden door overlast door overmatig alcoholgebruik. Zeker de toename onder jongeren baart ons zorgen. Het is heel goed dat we dit jaar samen met de horeca actie ondernemen om er gewoon een mooi feest van te maken”. Ook Anja Sieben van café Markzicht is te spreken over de samenwerking: ,,Ik vind het een hele goede actie. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat het goed verloopt. Onze medewerkers hebben al de instructies gehad en als het nodig is weigeren we mensen toegang. Prima dat ook de gemeente controleert”.

Polsbandjes

Voor het eerst wordt er gewerkt met polsbandjes. Jongeren van 18 jaar en ouder kunnen in het pand aan de Friesestraat 51 er eentje halen. Ze hoeven dan niet bij elke horecagelegenheid hun ID te tonen. In de cafés wordt scherp gecontroleerd op leeftijd.

Het is verboden alcoholische dranken te nuttigen in de openbare ruimte. BOA’s controleren dit in samenwerking met de politie. Ook op wildplassen wordt niet getolereerd. Er komen daarom op vier locaties drie plaszuilen.

menu