Inwoners woonwijk Ossenhaar in Coevorden uitgenodigd voor informatiebijeenkomst waterberging

Wonen aan het water, met op de achtergrond Ossehaar. Foto DvhN

Inwoners van de woonwijk Ossehaar in Coevorden zijn uitgenodigd voor een online informatiebijeenkomst die op 22 juni plaatsvindt. In de bijeenkomst worden de inwoners bijgepraat over de noodwaterberging die aangelegd wordt aan de rand van deze woonwijk.

Projectleider Dick Schipper van waterschap Vechtstromen vertelt de bewoners over de plannen voor de inrichting van de waterberging die ingezet kan worden tijdens hoogwater. Ook komt ter sprake wanneer de werkzaamheden beginnen.

Bewoners aan de andere kant van het kanaal en bewoners en grondeigenaren in de directe omgeving van het noodwaterbergingsgebied zijn ook voor de bijeenkomst uitgenodigd. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar l.schoppink@vechtstromen.nl .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Coevorden