Belangstellenden voor nieuwbouwwoning in Veeningen kunnen zich melden

Voorbeeld van de nieuwbouw in Veeningen. Eigen foto

Op het plein van het dorpshuis ‘t Markehuus in Veeningen vindt op vrijdagmiddag 28 mei een informatiemiddag plaats over de nieuwbouwplannen op het erf van de familie Steffens aan de Schoolweg, net buiten het dorp. Er ligt een plan klaar, waarin plaats is voor acht nieuwe woningen.

Het gaat om twee blokken van respectievelijk vier en drie woningen, alsmede een forse vrijstaande woning in de vorm van een Saksische boerderij. Het blok van vier betreft royale gezinswoningen, de drie andere staan gepland als levensloopbestendige woningen.

De informatiebijeenkomst vindt geheel coronaproof plaats, belangstellenden kunnen zich melden bij makelaar Epke Wiersma via mailadres kaptoalshoeve@hotmail.com . Er wordt dan voor gezorgd dat de belangstellenden per tweetal een toelichting krijgen. Voor ieder duo is een kwartier beschikbaar, de eerste twee komen om 14.00 uur aan bod.

Er wordt ook een digitale enquête in Veeningen gehouden om de meningen en behoeften te peilen. De initiatiefnemers geven aan alle personen bezocht te hebben die met bezwaren zitten, het gaat vooral om inwoners die aan de rand van het dorp Veeningen wonen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Wolden