Sinds motorcamping The Big Oaks aan De Weidenweg in Ruinerwold vorig jaar de deuren opende, is het gedaan met de rust van omwonenden. Geschreeuw, ronkende motoren, muziek en feestjes die tot ruim na middernacht doorgaan, terwijl de vergunning van de camping daar niet in voorziet.

Naaste buren Jacob Slager en zijn vriendin Kimberley Bloemhof liggen sinds voorjaar 2019 volop in de clinch met campingeigenaar Roland Buursma. Het leidde niet alleen tot onvriendelijkheden, maar ook tot een rechtszaak. Niet tegen Buursma, maar tegen de gemeente, die volgens de familie met vijf kinderen de zaken niet goed voor elkaar heeft. De uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland stond voor een paar weken geleden op de rol, maar werd uitgesteld. Grootste vraag aan de rechter is of de motorcamping op de huidige vergunningen zo mag bestaan.

Kimberley en Jacob hebben helemaal niets tegen motorliefhebbers, maar wel tegen de grote overlast die er sinds vorig voorjaar in hun ogen is. „Ik hou zelf ook van motoren. Buursma heeft een droom en dat is de camping, maar wij hebben onze droom hier en ik woon hier al vijftien jaar”, zegt Jacob. „Ik heb dit huis steen voor steen zelf gebouwd.” Kimberley knikt: „Wij gaan door tot we onze rust terug hebben.”

Agrarisch

De camping is gesitueerd op De Weidenweg 36 en heeft de bestemming ‘agrarisch met waarden’ met aanduidingen ‘agrarisch bedrijf’ en ‘waarde-archeologie’. Op 4 april 2014 hebben de toenmalige eigenaars een omgevingsvergunning ontvangen met de bedoeling een kleinschalige nevenactiviteit mogelijk te maken. Voorwaarde was dat de minicamping ondergeschikt moest zijn aan de agrarische bestemming. Doel was kamperen bij de boer mogelijk te maken in een typisch Drentse landelijke sfeer. „Daar hadden wij helemaal geen probleem mee, we hebben ook nooit overlast gehad”, laat Kimberley weten, die zelf in 2017 bij Jacob introk.

Vanaf het moment dat Roland Buursma vertelde over het openingsfeest op de camping, ging het mis en werkten beide partijen als water en vuur op elkaar. „Ik heb geen zin in overlast, we wonen hier met vijf kinderen. De houding van Buursma is soms bij het intimiderende af.” Als bewijs toont Kimberley afdrukken van WhatsApp-gesprekken en laat ze wat opnames horen. Daarop zijn onder meer duidelijke feestgeluiden te horen. „We hebben vanaf 2019 continu bewijs verzameld, foto’s en filmpjes, om aan te tonen hoe het er aan toegaat.”

Overtredingen

Op 12 april 2019 besluit Jacob Slager bij de gemeente een handhavingsverzoek in te dienen. Gewezen wordt op meerdere overtredingen, zoals het houden van feesten, het te grote aantal gasten, gebruik van het terras voor horecadoeleinden en gebruik in strijd met de bestemming. Het verzoek wordt door de gemeente afgewezen, maar het college van B en W wordt later dat jaar teruggefloten. Op 17 december 2019 adviseert de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie om de eerdere besluiten rond camping The Big Oaks te herroepen. Het proces zoals dat door de gemeente doorlopen is, wordt op bijna alle punten als onvoldoende beoordeeld. Op 11 maart 2020 laat het college aan Slager weten zijn handhavingsverzoek alsnog te honoreren, elf maanden na het verzoek.

Feesten

Het is geen garantie voor rust in deze hoek van De Weidenweg, want nadat de eerste coronagolf getemperd was, begon het kampeerseizoen alsnog. „’s Morgens draaien de motoren warm en in de zomer moeten we, ook bij hitte, de ramen sluiten om te kunnen slapen. Feesten gaan gewoon tot na middernacht door, we hebben de filmpjes daarvan elk weekend naar de gemeente gestuurd, maar er wordt niet gehandhaafd. De gemeente grijpt niet in”, verzucht Kimberley.

Er lijkt toch wat te gebeuren als de gemeente De Wolden op 13 augustus een aanschrijving stuurt aan Roland Buursma van The Big Oaks. Daarin wordt onder meer aangegeven dat veelvuldig berichten binnenkomen dat op de camping in weekenden tot zeker twee uur ’s nachts activiteiten plaatsvinden die niet toegestaan zijn. Een en ander wordt, zo valt te lezen in de brief, door Buursma per telefoon bevestigd aan twee ambtenaren. Buursma wordt duidelijk te verstaan gegeven dat dit niet zal leiden tot legalisering van gebruik van bar/keuken en terras. „Een volwaardige bar op uw perceel in het buitengebied achten wij niet gewenst. Dit geeft teveel overlast aan omwonenden”, laat de gemeente weten. „Ruimtelijk gezien is een bar die tot ‘s avonds laat open is voor ons niet aanvaardbaar en dat is het ook nooit geweest.”

In de aanschrijving meldt de gemeente ook handhavend op te treden als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, maar volgens de familie aan de andere kant gebeurt dat ondanks meerdere meldingen ook na 13 augustus niet. Van de gemeente volgt geen andere reactie dan dat er nu geen mededelingen over deze zaak worden gedaan. „We willen het proces niet frustreren”, laat een woordvoerster weten.

Campingeigenaar Roland Buursma wil niet inhoudelijk reageren.


Je kunt deze onderwerpen volgen
De Wolden