In plaats van 120.000 euro wordt de helft van dat bedrag bezuinigd op het bibliotheekwerk in de gemeente De Wolden. Dat heeft de gemeenteraad besloten. De volledige oppositie was echter van mening dat ook die laatste 60 mille van tafel moest.

Het gevolg is onder meer dat het steunpunt in Alteveer gaat sluiten, maar ook dat de ‘Bibliotheek op school’ misschien gaat verdwijnen, net als ‘Boekstart’ voor de allerkleinste kinderen.

Een voorstel van CDA, PvdA, D66, ChristenUnie en GroenLinks om de complete bezuiniging ongedaan te maken, kreeg geen steun van de twee collegepartijen. VVD en Gemeentebelangen vinden dat er veel activiteiten plaatsvinden in de bibliotheken die eigenlijk niet tot de taak van deze instelling gerekend zouden moeten worden.

De oppositie stelde in dit voorstel vast dat de bibliotheken in De Wolden al een hoop hebben ingeleverd. „In 2018 heeft de bibliotheek ook al een taakstelling van 60.000 euro verwerkt. Eigen gebouwen zijn opgegeven, de bibliobus is verdwenen, de aanwezige collectie is fors ingekrompen, het aantal beroepskrachten is sterk afgenomen en vervangen door vrijwilligers en er is zelfbediening. Een verdere taakstelling zullen onze inwoners zeker gaan merken”, zei Karin Brouwer (CDA) namens de andere vier fracties.

Van de zotte

De kleine fracties stelden vast dat GB en VVD niet in de gaten hebben wat er in al die jaren allemaal is veranderd in de bibliotheken. „Er is veel gebeurd, een bibliotheek is er allang niet meer voor slechts boeken uitlenen”, zei Jaap Wiechers (CU). „Het is van de zotte om voor 60.000 euro een basisvoorziening uit te kleden”, vond Albert Haar (D66).

Daar komt nog bij dat de provincie Drenthe een jaarlijkse subsidie van 100.000 euro heeft toegezegd, onder de voorwaarde dat niet verder bezuinigd wordt door de gemeente. Over dat bedrag was nogal wat onduidelijkheid. De angst bestaat bij de politiek dat ‘Assen’ nu alsnog dat geld in eigen zak houdt.

Wethouder Hilda Mulder probeerde die angst weg te nemen. „Ik heb een gesprek met gedeputeerde Cees Bijl gehad en die gaf aan dat hij Provinciale Staten niet gaat voorstellen die ton in te trekken”, aldus Mulder. PvdA’er Mark Turksma vroeg daarop een toezegging van de wethouder om, ingeval Provinciale Staten toch ‘nee’ zegt tegen die ton, dat het college dan met een ander besluit komt. „Dan kom ik zeker bij de gemeenteraad terug”, beloofde Mulder.

Tegenstelling

De tegenstelling was groot in de raadsvergadering: waar Gemeentebelangen bij monde van Pieter Groot en de VVD in de persoon van Marcel Hulst aangaven dat de bibliotheken ook met 60 mille minder hun kerntaken kunnen uitvoeren, vonden de andere fracties dat het werk juist wordt uitgehold. Beide partijen zijn van mening dat activiteiten als ‘Babbelen met een bakkie’, CreaCafés en filmavonden niet tot de taken van de bibliotheek horen. „Maar zet dat dan eens op geld”, wilden de vijf kleine fracties wel eens weten. Daar kwam geen pasklaar antwoord op, wel gaf de wethouder aan dat samen met Biblionet een bestedingsplan wordt opgesteld.

De angst dat de bezuiniging de aanpak van laaggeletterdheid gaat raken, werd door Hilda Mulder weggenomen. „Dat wordt vanuit het educatiebudget betaald en valt dus niet onder dit bedrag.” De bibliotheken krijgen straks nog iets meer dan 300.000 euro per jaar van de gemeente, plus 100.000 euro van de provincie, als de staten akkoord gaan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Wolden