Vijf gemeentelijke gebouwen staan nadrukkelijk op de nominatie om te worden verduurzaamd. Het gaat om de sporthallen in de Wijk, Ruinen en Ruinerwold, de sportzaal in Kerkenveld en de gemeentewerf Zuidwolde. Er is een bedrag van bijna 1,4 miljoen euro mee gemoeid.

De vijf gebouwen zijn volgens het college van B en W efficiënt te verduurzamen, het gaat om acties als vervanging van verlichting door ledlampen, het plaatsen van isolatieglas, het installeren van warmtepompen, isoleren en het plaatsen van zonnepanelen. Hoe de maatregelen worden uitgevoerd, kan per locatie verschillen.

Later dit jaar wordt ook gekeken naar maatregelen om de scholen en brandweerkazernes duurzamer te maken. Door te investeren in energiebesparende maatregelen, besparen de gebruikers van de panden een aardig bedrag op hun energierekening. Onderzocht wordt dan in hoeverre dit voordeel ook verrekend kan worden naar de huurders toe.

Drie opties te kiezen

In een voorstel aan de gemeenteraad geeft het college drie opties: optie A betreft maatregelen die tot energielabel A leiden, optie B houdt maatregelen in die tot een terugverdientijd leiden die korter is dan twintig jaar en optie C moet leiden tot compleet energieneutrale gebouwen. Het college beveelt optie B aan de raad aan. Deze is namelijk snel - binnen twee jaar - te realiseren en levert een efficiënte verhouding op tussen investering en CO2-besparing.

In deze optie kan voor de gemeentewerf een CO2-reductie van 19 procent worden bereikt, voor sporthal ‘t Zandmeer in Kerkenveld gaat het om 29 procent, sporthal De Slenken in de Wijk kan zelfs 51,4 procent reductie scoren. Voor de sporthal De Buddingehof in Ruinerwold gaat het om 19,9 procent en voor De Marse in Ruinen om liefst 52,9 procent. Onderaan de streep blijft een bedrag van dik 40.000 euro over aan jaarlijkse kosten, waarbij ook de verduurzaming van het gemeentehuis is meegerekend.

Besparing energielasten

De investeringen worden voor een deel gedekt door een besparing op de energielasten, maar ook omdat een deel al is opgenomen in het onderhoudsbudget. Per saldo leveren de maatregelen geen uitzetting van de begroting op. Voor De Slenken is een bedrag van 484.640 euro begroot, voor De Buddingehof 210.331 euro, voor De Marse 550.278 euro en voor ‘t Zandmeer 115.249 euro. De gemeentewerf is het eenvoudigst te verduurzamen, want er is maar 24.110 euro voor nodig. Het gemeentehuis in Zuidwolde werd als eerste aangepakt, daar werd gekozen voor BENG, een bijna energie neutraal gebouw. De maatregelen vloeien voort uit het in oktober 2020 vastgestelde actieplan ‘Klimaat & Energie’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Wolden