Judovereniging Jigoro Kano uit Ruinen is verder in de financiële problemen gekomen door de gedwongen verhuizing van de kleine sportzaal op de Baete naar de sporthal.

Het betekent voor deze kleine vereniging een stijging van de huurkosten met zo’n 1100 euro per jaar, die zo langzamerhand nauwelijks meer op te vangen zijn. In een brandbrief aan de gemeenteraad schrijft het bestuur van Jigoro Kano dat het voortbestaan van de vereniging in gevaar komt.

Vorig seizoen betaalde de club nog 708 euro, dit seizoen gaat het bedrag al naar 1300 euro en een seizoen later, zo is de verwachting, moet Jigoro Kano liefst 1800 euro voldoen aan de gemeente. Het aantal trainingsuren blijft gelijk, alleen moet de vereniging nu ook een half uur vóór en een half ná de training huren voor het klaarmaken van de zaal. Dat betekent een uur extra huurkosten per trainingsavond, dus twee uur extra per week aan huurkosten.

Greep in reserves

Jigoro Kano telt nog maar dertig leden en dat heeft er de afgelopen jaren al toe geleid dat een greep in de reserves moest worden gedaan. „Onze reserves zullen daardoor snel slinken en het zal onmogelijk worden om de vereniging nog te laten voortbestaan”, laat het bestuur weten. En dan komen ook de gevolgen van corona er nog overheen.

„Voor ons betekende dit terugbetaling van een deel van de contributie aan onze leden en geen verkoop van paastaartjes. Ook de wervingsacties voor nieuwe leden lagen stil. Onduidelijk is of er door de gevolgen van corona wel een sponsorbedrag wordt uitgekeerd voor de reclamedoeken die in De Marse hangen. Voor de het ophalen van oud papier, dat is gemiddeld twee keer per vier jaar, zijn we dit seizoen niet aan de beurt.”

Het beleid van de vereniging is er altijd op gericht om de contributie zo laag mogelijk te houden, zodat er voor niemand een belemmering is om te gaan judoën. „Dit past ook in de gemeentelijke doelstelling om sport binnen het bereik van iedereen te brengen. Ondanks deze opvatting hebben wij twee jaar terug toch de contributie moeten verhogen om kostendekkend te kunnen blijven.”

Trainingsavond

De angst bestaat ook bij Jigoro Kano dat, door gebruikelijke trainingsuren van andere verenigingen, de kans aanwezig is dat de judoka’s gedwongen voor één trainingsavond de grotere zaal moeten huren. „Dat betekent een hogere huurprijs, terwijl wij voldoende hebben aan het kleinere deel.” Het bestuur vraagt het gemeentebestuur nadrukkelijk om de huurregels aan te passen, zodat niet betaald hoeft te worden voor de uren waarin matten en dergelijke neergelegd moeten worden.

Iok vraagt het bestuur om verlaging van de huurprijs en om via subsidiebeleid een vorm van compensatie in te voeren. „Met deze maatregelen zou de gemeente volgens ons ook echt een bijdrage leveren om sport en bewegen binnen het bereik van iedereen te brengen en te houden. Ook zal het bijdragen aan het op orde hebben en toekomstbestendig zijn van onze vereniging.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Wolden