De vrijwilligers van WTC Ruinen maken overuren: in het Poasbergbosje is woensdag de hele dag gewerkt aan een mountainbikebaan voor de jeugd. Het rondje telt zo’n 750 meter en is voorzien van mooie kombochten, klimmetjes en een stevige ondergrond.

Het bosje ligt op grond van de gemeente. Eerder dit jaar werd door de eigenaar de nodige bomen gekapt, omdat het bos na jarenlange stilstand weer meer ruimte moest krijgen. Lucht voor de goede bomen die er staan. Ook de Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken gaf advies, terwijl Landschapsbeheer Drenthe er eveneens bij betrokken is.

„We hebben alle medewerking van de gemeente gehad, wethouder Gerrie Hempen was ook zeer enthousiast”, zegt coördinator Willy Borrel namens Wieler Toerclub Ruinen. „Dit is echt een blikvanger en mooi voor de jeugd, we proberen het voor iedereen aantrekkelijk te maken.” Dat betekent dat de wandelpaden gewoon intact blijven en dat fietsers en wandelaars geen last van elkaar hebben.

Met de slee van de heuvel

Ook de vele hutten die er al gebouwd zijn en nog steeds worden gebouwd door kinderen, komen geenszins in gevaar. Het bosje is sowieso erg in trek bij de jeugd. „Als je zag hoeveel kinderen er met de sneeuw speelden. Konden ze mooi met de sleetjes van de heuvel afglijden”, glimlacht Willy Borrel.

Het ontwerp van het baantje is van de mensen van WTC Ruinen zelf, waarbij de natuurwaarden steeds in het oog werden gehouden. „En als het klaar is, dan komt Landschapsbeheer Drenthe met 500 struiken, die als bodembedekker gaan dienen. De struiken worden op 17 maart door groep 8 van ’t Oelebröd geplant op de boomfeestdag”, vertelt Borrel. Het gaat volgens hem om vrij ouderwetse begroeiing als lijsterbes en meidoorn. De onderbegroeiing heeft een positief effect op de biodiversiteit in het bosje. Omdat het perceel te vol stond met bomen, kwam er nauwelijks meer licht door en was het niet best gesteld met de grond.

Veiliger naar school

Vanuit de basisschool kwam de vraag of er in het bosje mogelijkheden konden komen voor de schooljeugd om te spelen, maar ook om te leren. „We hebben een soort verzamelplaats gemaakt met twee doormidden gezaagde bomen, waar vier bankjes van zijn gemaakt. De schooljeugd kan zo via het voetbalterrein naar het bosje toe lopen.” Er ligt nog wel een wens, zo laat Willy Borrel weten. „We zouden graag een pad van de Neuzendijk langs het hek naar de school willen realiseren, dat is een stuk veiliger dan dat ze allemaal via de best drukke Neuzendijk gaan. Het moet wel een natuurlijk fietspad worden.”

Het Poasbergbosje is voor iedereen toegankelijk, de mountainbikebaan is met name bedoeld voor de jeugd. Al weet Willy Borrel dat ook senioren er rustig wat rondjes kunnen rijden. „De baan moet eerst goed ingereden worden en dat kan in het begin goed met volwassenen. We hebben de humuslaag eraf gehaald, omdat het anders prut wordt op de baan. Het is nu allemaal wat vaster”, besluit de coördinator.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Wolden