De protestantse gemeenten van Ruinen, Ruinerwold en IJhorst- de Wijk zijn momenteel bezig met een grote puzzel. Alle drie de kerkelijke gemeenten zoeken een nieuwe predikant, waarbij samenwerking cruciaal is.

Om de puzzel nog wat complexer te maken, is het ook nog eens zo dat de protestantse gemeente Koekange ook meespeelt en om het nog erger te maken: corona maakt het heel lastig om mensen te spreken. Daardoor duurt het proces nog langer. Er zijn dominees die op alle drie de vacatures reageerden.

De drie gemeenten mogen elk een parttime dominee benoemen voor 50 procent. Het zou ook nog kunnen dat twee gemeenten samen één dominee krijgen en een andere gemeente ‘een halve’. De profielschets voor de nieuwe voorganger is voor alle drie de gemeenten daardoor exact hetzelfde. Dit jaar moeten alle gemeenten weer een voorganger hebben, zo is het streven.

Samenwerking

De protestantse gemeente Koekange is in tegenstelling tot de andere drie niet vacant, maar ze behoort ook tot de zogeheten RIJKeR-club, een samenwerking tussen vier kerken te weten; Ruinerwold, IJhorst-De Wijk, Koekange en Ruinen. De vier kerken werken intensief samen en het zou best wel eens kunnen dat er op en duur een fusie aan zit te komen, hoewel dat nu nog niet aan de orde is. Sinds 2017 komt deze commissie regelmatig in vergadering bijeen om de toekomst van de gemeenten te bespreken.

Krimpen

De betrokken gemeenten schrijven in een gezamenlijk visiestuk dat ze de verwachting hebben in de toekomst niet in de huidige opzet als hervormde gemeente te kunnen blijven functioneren. De gemeenten krimpen en de prognose laat geen positief beeld zien. Bij alle gemeenten lopen de inkomsten jaarlijks terug. Hetzelfde geldt voor de inkomsten uit vermogen. De lage rente helpt ook niet. ‘Samen proberen de vier gemeenten oplossingen te vinden zodat in alle betrokken gemeenten Gods woord verkondigd kan blijven worden’, staat er in de gezamenlijke visie.

Alle dominees gingen vorig jaar zo’n beetje op hetzelfde moment weg en dus zijn de gemeenten in Zuidwest-Drenthe herderloos. Georg Naber vertrok uit Ruinen, Roelof Kloosterziel uit Ruinerwold en Henk de Ruiter vertrok al eerder uit IJhorst-de Wijk. De vervanging hier kwam uit Ruinen en Ruinerwold, dat kan nu niet meer. Gemeenten in de buurt springen bij, maar het blijft lastig. Het proces om tot nieuwe dominees te komen, is in volle gang. „We moeten een broedende kip niet storen. We zijn drukdoende”, zegt Willem Rumph voorzitter van het moderamen in Ruinerwold.

Prachtige kerken

De vier gemeenten hebben alle vier prachtige kerken. Op Blijdenstein staat de Bartholomeuskerk uit de 15e eeuw, met Romaanse elementen uit de 12e eeuw. De Mariakerk in Ruinen is een juweel van een gebouw, ook uit de 15e eeuw. In IJhorst-de Wijk staat aan de rand van het Reestdal een godshuis uit 1823, maar ook hier wordt al sinds de vroege middeleeuwen gekerkt. De kerk in Koekange stamt uit 1834. Maar al sinds 1331 staat op deze plek een bedehuis.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Wolden