Woonzorgcentrum Dunninghe maakt zich klaar voor de toekomst

Dunninghe aan de Prins Clauslaan 6 in de Wijk. Foto: Andre Weima Fotografie

Woonzorgcentrum Dunninghe in de Wijk heeft nieuwbouw- en renovatieplannen. Op dit moment heeft Dunninghe 20 zorgappartementen en 36 aanleunwoningen. Dit moeten in de toekomst 32 zorgappartementen, 20 bestaande aanleunwoningen en 14 nieuwe aanleunwoningen worden. Daarnaast komen er 20 extra parkeerplaatsen.

Op 9 maart wordt een inloopavond gehouden over de geplande nieuwbouw van de aanleunwoningen. Tijdens deze inloopavond wordt ook informatie gegeven over de nieuwbouw van de huisartsenpraktijk in de Wijk. Er is een plan voor nieuwbouw van de praktijk op de locatie van de oude bibliotheek. Tijdens deze inloopavond, tussen 19.00 en 20.30 uur in de Havezate, zijn vertegenwoordigers aanwezig van gemeente De Wolden, LHV Bouwadvies, Actium, Zorggroep Noorderboog en HJK architecten.

Complexe zorgvraag

In de Wijk neemt de zorgvraag toe. Er zijn steeds meer ouderen met een complexere zorgvraag. Om ervoor te zorgen dat woonzorgcentrum Dunninghe toekomstbestendig wordt, zijn aanpassingen noodzakelijk. Noorderboog en Actium hebben samen gekeken wat nodig is. Het uitgangspunt is dat woonzorgcentrum Dunninghe met haar voorzieningen in de Wijk blijft.

De voorgenomen plannen van nieuwbouw en renovatie zijn ontstaan vanuit de toename van ouderen met een complexere zorgvraag. Daardoor is er meer vraag naar zorgappartementen voor mensen met dementie en mensen die zwaardere lichamelijke zorg nodig hebben. Jan Blaauw, regiomanager Noorderboog: „Dunninghe moet voor die veranderende zorgvraag aangepast worden. We willen graag dat onze bewoners, ook als hun zorgvraag complexer wordt, in de Wijk kunnen blijven wonen.”

Huiskamers

Het is de bedoeling om bestaande zorgappartementen te verbouwen en gezamenlijke huiskamers te realiseren. Omdat een appartement pas verbouwd wordt zodra deze vrij komt, hoeven deze bewoners niet te verhuizen. De aanleunwoningen op de verdieping worden verbouwd tot zorgappartementen met gezamenlijke huiskamers. Dit start niet eerder dan begin 2022 als de geplande nieuwbouw van 14 aanleunwoningen klaar is.

Bewoners van de aanleunwoningen op de verdieping verhuizen naar de nieuwe woningen. Gea Veldmeijer, programmaleider wijken Actium: „Wij begrijpen dat dit voor de bewoners ingrijpend is. Wij ondersteunen hen hier natuurlijk bij en zorgen voor wie dat wil voor ontzorgd verhuizen. Dan regelen we de complete verhuizing. Mensen gaan ‘s morgens weg uit hun oude woning en komen ‘s avonds thuis in hun compleet ingerichte nieuwe woning. Samen met Noorderboog gaan we met alle bewoners die moeten verhuizen persoonlijk in gesprek.”

Bewoners zijn begin maart persoonlijk geïnformeerd tijdens informatiebijeenkomsten.


Je kunt deze onderwerpen volgen
De Wolden