Woonzorgcentrum in de Wijk krijgt er veertien aanleunwoningen bij

Het rode vlak is het plangebied voor de uitbreiding. Google

Woonzorgcentrum Dunninghe in de Wijk wordt uitgebreid met veertien aanleunwoningen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden heeft besloten aan de plannen te willen meewerken. Het gaat om woningen aan de Julianaweg op de plek bij Dunninghe waar nu nog een groot grasveld is gelegen.

Daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. Uitbreiding is nodig om woonzorgcentrum Dunninghe toekomstbestendig te maken. Een deel van de huidige vijftien aanleunwoningen wordt verbouwd naar zorgappartementen. Op deze manier kan in de Wijk volgens het college worden voorzien in complexere zorg.

loading

De nieuwe bebouwing gaat bestaan uit twee bouwlagen met een kap. De plannen hebben eerder dit jaar zes weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen op ingediend.

Ooievaarsnest

Actium gaat de nieuwe vleugel met veertien aanleunwoningen in de sociale huursector realiseren. Na oplevering van de nieuwbouw worden de vijftien bestaande aanleunwoningen (huur) omgezet naar intramurale zorgplaatsen. De nieuwe bebouwing bestaat uit twee bouwlagen met een kap. Met deze opzet wordt aangesloten op de bestaande bebouwing op het terrein. Op de begane grond bevinden zich zes woningen en verder bergingen. Op de verdieping worden acht woningen gerealiseerd. Aan de oostkant van het gebied wordt het ooievaarsnest teruggeplaatst. Er komt tevens een groot aantal parkeerplaatsen. De voormalige bibliotheek wordt door de plaatselijke huisartsen verbouwd tot praktijk.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Wolden