Asbestanalyser geeft Weerdinge meer duidelijkheid over aantal asbesthoudende daken

Teamleider Asbest Mehmet Sel van Ortageo Asbest. Hij verricht ook in Weerdinge de metingen. Foto: Ortageo

Welke daken in Weerdinge komen in aanmerking voor asbestsanering? Dat moet vandaag blijken tijdens een rondgang in het dorp door Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) en Ortageo Asbest.

Met een zogenaamde asbestanalyser, een laserpistool-achtig apparaat, is binnen tien seconden duidelijk of een dak wel of geen asbest bevat. Naar schatting heeft Weerdinge nog zo’n negentig asbestdaken.

Hoe werkt zo’n analyser?

De actie is in feite de aftrap van het project van werkgroep dorpsinrichting Weerdinge. Die wil uiterlijk volgend jaar dat het dorp volledig asbestvrij is. Woordvoerder Johan Haan: ,,We gaan met de analyser vrijdag bij zo’n twintig daken langs en dan weten we gelijk of de dakplaat asbest bevat of niet. De analyser is een nieuw innovatief meetinstrument. Om dit meetinstrument en de meetmethode toegestaan te krijgen is al eerder proefgedraaid in Goor (Hof van Twente) en gebeurt dit vrijdag ook in Weerdinge. Inwoners van Weerdinge die zich al hebben aangemeld krijgen op deze manier een collectieve asbestinventarisatie’’.

‘Minder kosten’

Bij het onderzoek naar de daken voert de Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) dan zijn normale werk uit en voert metingen met de Asbestanalyzer uit volgens het meetprotocol van Ortageo Asbest.

,,Als de resultaten van de proef goed zijn, dan wordt meetmethode erkend door het bevoegd gezag en in een NTA of NEN keurmerk wordt opgenomen”, weet Haan. ,,Op locatie krijgen wij bevestigd wat wij vrijwel zeker al weten, of de golfplaten wel of niet asbesthoudend zijn.”

Haan stelt dat er bij sommige dakeigenaren twijfel bestaat over de ouderdom van de platen en of die wel of geen asbest bevatten. ,,Als de analyser asbest detecteert, gaan we van het betreffende dak een materiaalmonster nemen. Analyse in een onafhankelijk laboratorium moet dan uitwijzen of er inderdaad sprake is van asbest. Dankzij de analyser hoeft straks niet een stuk van ieder dak af te worden gebroken en onderzocht, zoals normaliter gebeurt. We kunnen zo veel sneller, veiliger en kostenefficiënter te werk gaan. Anderzijds laten we de analyser rondgaan in het dorp en krijgen zo een totaalbeeld van wat we volgend jaar wat betreft saneren te wachten staat. Als alles in één keer gebeurt, dan scheelt dat eigenaren kosten in het laten verwijderen.”

Kleine en grote daken

Weerdinge is proefdorp in Drenthe voor asbestverwijdering. In november start daarvoor een pilot. Begin oktober zijn dorpsbewoners in het dorpshuis ingelicht, als voorloper op de Week van het Asbest in het voorjaar van 2020. Bij het proefproject is aandacht voor daken zowel kleiner als groter dan 35 vierkante meter.

Daken tot 35 vierkante meter kunnen eigenaren volgens Haan zelf vervangen. ,,Wij gaan hen ondersteunen met bijvoorbeeld uitleg over het veilig verwijderen, beschikbaar stellen van een rolsteiger en een box met persoonlijke beschermingsmiddelen. Alles gebeurt in nauw overleg met een asbestcoach. Overigens zijn de meeste potentiële asbestdaken in Weerdinge groter dan 35 vierkante meter. Eerst gaat we inventariseren om welke daken het precies gaat, daarna start half november het saneren.”

Bij het proefproject is aandacht voor daken zowel kleiner als groter dan 35 vierkante meter. Daken tot 35 vierkante meter kunnen eigenaren volgens Haan zelf vervangen. ,,Wij gaan hen ondersteunen met bijvoorbeeld een rolsteiger of een box met hulpmiddelen. Alles gebeurt in nauw overleg met een asbestdeskundige. Overigens zijn de meeste potentiële asbestdaken in Weerdinge groter dan 35 vierkante meter. Eerst gaat de RUD inventariseren om welke daken het precies gaat, waarna half november het saneren start.”

‘Aanpak kan als voorbeeld dienen voor de rest van Drenthe’

Haan stel dat uiteindelijk het hele dorp baat heeft bij de schoonmaakactie. „Voor woningen of panden met asbestdaken stijgen de verzekeringspremies en kan ook bij aankoop of verkoop van een woning een beperking zijn. Daarnaast zijn de bewuste daken ook vanwege de ouderdom (asbest is tot 1993 toegepast, red.) in slechte staat, waardoor asbestvezels in de omgeving terechtkomen.”

Naast de werkgroep zijn de gemeente Emmen, de provincie Drenthe, de RUD en twee in asbestsanering gespecialiseerde bedrijven - Ortageo Asbest en Flory - bij het project betrokken. ,,Op basis van de reacties van de inwoners van Weerdinge en de behoefte om eenvoudig van asbest af te komen, verwachten wij dat onze aanpak ook als voorbeeld kan gaan dienen in de rest van de provincie.”

menu