Een behoorlijke klus voor de Hoogeveense gemeenteraad donderdagavond. Er werd flink gediscussieerd over de miljoen euro die moet worden bezuinigd op zorg, welzijn, gezondheidszorg en opvoeding en dat blijkt niet makkelijk. Kan er nog worden gesneden in het budget voor de WMO en jeugdzorg? „We zijn aanbeland bij de ondergrens van het humane karakter van Hoogeveen”, vindt Jutta van den Oord van de SP.

Moeilijke besluiten voor de volksvertegenwoordigers van Hoogeveen. Want waar haal je een miljoen vandaan terwijl je al noodlijdend bent? Volgens het CDA kan het grote deel in ieder geval niet uit het sociaal domein komen. Voorgaande jaren werd ook al op dit onderdeel bezuinigd. ,,We zitten tot op het bot en dat gaat kraken en piepen”, aldus Hetty Bouius van het CDA. ,,We weten dat het bijna niet anders kan, maar het voelt alsof we met onze rug tegen de muur staan, met angst voor de toekomst. Dit gaat te ver voor de minima. Vooral bezuinigen op het onderdeel Participatie en Inkomen, waar een bedrag van 107.500 euro moet worden gekort, kunnen we onze kwetsbare inwoners niet aandoen. We hebben het altijd over het niet willen vallen tussen wal en schip en nu halen we zelfs alle netten en planken weg en vallen ze hard in het water.”

Meerdere partijen hebben hun vragen over de bezuinigingen. Ook de VVD, de ChristenUnie, de PvdA en GroenLinks hebben hun twijfels over het plan dat wordt voorgesteld door de burgemeester en de vier wethouders. ,,Het raakt mensen die het financieel al zwaar hebben”, aldus Hetty Pullen van de ChristenUnie. ,,Er is geen visie en zonder visie zijn deze bezuinigingen geen onderdeel van en groter geheel. Moeten we geen rekening houden met de gemeente die we willen zijn? Vinden we het verantwoord om deze bezuinigingen op deze manier uit te voeren?”

Lucht uit de begroting gehaald

Gemeentebelangen, het CDA en de SGP krijgen er tijdens de debatronde van langs. Volgens meerdere partijen hebben deze drie partijen ervoor gezorgd dat 5 ton, die was bedoeld voor de taakstelling op de jeugdzorg, terecht is gekomen in de pot om de OZB te verlagen. „Jullie hebben de lucht uit de begroting gehaald tijdens de vergadering van 3 december vorig jaar. Wij, maar ook het college, staan nu met onze rug tegen de muur”, vindt Roelof Bisschop van de VVD. „We moeten ons schamen om de huishoudens niet een paar extra euro te laten betalen om onze minima te onderhouden”, zegt Inge Oosting van de PvdA. „Krap drie maanden geleden hebben we de OZB nog verlaagd.” Volgens Marin Rutgers van D66 is dat besluit destijds door de strot geduwd. „Er valt gewoon niet meer te halen. Dit is een terugkrabbelmove.”

Voorbij gaan aan fundamenteel punt

Peter Koekoek van het CDA legt uit hoe de berekening tot stand is gekomen en ontkent dat het was bedoeld voor de OZB. Volgens hem moet er sowieso gekeken worden naar de begroting van de gemeente Hoogeveen. „Volgens mij gaan wij voorbij aan een fundamenteel punt waar we veel beter naar moeten kijken. Ik heb het sterke vermoeden dat het een cultuurprobleem is. We kijken niet kritisch genoeg naar onze uitgaven. Er wordt al zes jaar bezuinigd op het sociaal domein en we hebben al elf jaar bezuinigingen achter de rug. In Hoogeveen gaat de geldkraan snel open, horen we vaak. Als er niks aan dit probleem wordt gedaan, gaan we het nooit redden en blijven we kijken naar individuele maatregelen. Er moet een fundamenteel andere werk- en denkwijze komen.”

Een ding is zeker: het gaat over twee weken een pittige raadsvergadering worden. Want ergens anders geld vandaan halen is volgens wethouder Derk Reneman ook bijna onmogelijk. „Bezuinigen op het sociaal domein is geen makkelijke keuze. Er is altijd pijn. De afgelopen jaren is er veel bezuinigd en dat is nu opnieuw zo. Een miljoen moet haalbaar zijn, vindt het college. Ons voorstel ligt voor u. Iemand moet met een goed alternatief komen en dat wordt heel moeilijk. Ook het college heeft het gevoel tegen de muur te staan en een nooduitgang is er niet.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Hoogeveen