Het kwadraatonderwijs in Hoogeveen lijkt gered. Nadat de Vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs (PricoH) een klein halfjaar geleden naar buiten bracht met deze vorm van onderwijs te gaan stoppen, is er nu sprake van een verrassende wending.

Het kwadraatonderwijs blijft bestaan, maar flink afgeslankt én in een andere vorm. Hoe die vorm er precies uit gaat zien, is nog onbekend. Juist die onzekerheid maakt dat ouders verontrust zijn. In een brief aan PricoH hebben zij hun zorgen geuit.

Het nieuws sloeg begin februari in als een bom bij de ouders van leerlingen van het kwadraatonderwijs. PricoH zag op dat moment geen andere mogelijkheid. Enerzijds omdat het financieel te veel van de organisatie vraagt om dit onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met vaak gedragsproblemen in de benen te houden, anderzijds omdat het lastig blijkt de kwaliteit te kunnen waarborgen.

Kansen in een combinatie van kwadraatonderwijs en kansklas

Dankzij het Samenwerkingsverband PO 2203 afdeling Hoogeveen, dat bestaat uit 10 besturen met 41 scholen voor primair onderwijs en waar ook PricoH onder valt, is alsnog een oplossing gevonden. „Wij zien kansen in een combinatie van twee voorzieningen: het kwadraatonderwijs én de kansklas”, legt coördinator Erica Konijnenburg van het Samenwerkingsverband uit. ,,Kinderen moeten allemaal naar school kunnen gaan. Sinds het bestaan van passend onderwijs moeten we helaas concluderen dat er veel thuiszitters zijn. Wij hebben de plicht daar wat aan te doen. Juist daarom is besloten tot een doorstart van het kwadraatonderwijs.”

Dit gebeurt door het kwadraatonderwijs te linken aan de kansklas, waar al plannen voor op de plank lagen maar die nog niet tot uitvoering zijn gebracht. De kansklas, een voorziening die gecombineerd wordt met zorg, is voor leerlingen die tijdelijk vastlopen. De intentie is hen binnen drie tot zes maanden weer terug te kunnen laten gaan naar hun oude school. Hoe deze combinatie er precies uit gaat zien, is nog onbekend. Dat wordt de komende tijd door een speciaal hiervoor in het leven geroepen projectgroep nader uitgewerkt.

PricoH nog een schooljaar verantwoordelijk voor kwadraatonderwijs

PricoH blijft ondertussen nog een schooljaar verantwoordelijk voor het kwadraatonderwijs, dat in De Krullevaar gegeven wordt. ,,Dat doen wij echter in afgeslankte vorm. We hebben nu nog twee kwadraatklassen. Dat wordt er straks nog maar één. Van de huidige leerlingen gaan er enkele naar het voortgezet onderwijs. Diegenen die overblijven vormen één klas. Dat betekent dat ‘oude’ leerlingen voorrang krijgen op eventuele nieuwe aanmeldingen”, geeft Gerard Janze, directeur-bestuurder van PricoH aan.

Ouders zijn enkele weken geleden al geïnformeerd over de jongste plannen rondom het kwadraatonderwijs. Hoewel zij blij zijn met een doorstart, zijn er ook grote zorgen. Onder meer over het terugbrengen van 2 klassen naar 1 klas. In een brief die de ouders hebben geschreven aan PricoH geven zij ook aan te vrezen voor de kwaliteit van het onderwijs. Janze: ,,Het zijn terecht vragen en zorgen. Helaas kunnen wij die op dit moment niet wegnemen.”

Tegelijkertijd spreekt Janze zijn opluchting uit over het feit dat het kwadraatondrwijs is gered. Konijnenburg vult aan: ,,Met z’n allen gaan wij onze schouders eronder zetten.” De projectgroep heeft de ambitie uitgesproken zo snel mogelijk meer duidelijkheid te kunnen geven.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Hoogeveen