Loket Geldzaken doet dringende oproep aan gemeenteraad van Hoogeveen: Neem verantwoordelijkheid over schuldhulpverlening

Foto: Archief DvhN

Welke gevolgen hebben de voorgestelde bezuinigingen in de gemeente Hoogeveen op schuldhulpverlening? Die prangende vraag houdt het bestuur van Loket Geldzaken bezig. De zorgen zijn groot. Niet voor niets hebben voorzitter Ton Bargeman en secretaris Maaike van der Zande een brandbrief gestuurd naar de raadsfracties.

Loket Geldzaken is een samenwerkingsverband tussen Administratievoormekaar, Humanitas Thuisadministratie, Leger des Heils, Schuldhulpmaatje Hoogeveen en Stichting Welzijnswerk SWW.

In de gemeente Hoogeveen zijn veel initiatieven, zowel professioneel als op vrijwillige basis, ter ondersteuning van personen die in de schulden zitten of dreigen te raken. Met name sinds 2017, waarin de Rekenkamercommissie met een aanbevelingsrapport kwam, wordt door de vrijwilligersorganisaties steeds meer samengewerkt met onder meer SWW, GKB en Domesta.

Dit is niet onopgemerkt gebleven. Vanuit de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp, een landelijke organisatie waarin diverse schuldhulporganisaties samen optrekken, is er veel waardering voor het werk dat wordt verzet in Hoogeveen. Met als resultaat dat Hoogeveen is uitgekozen als een van de drie gemeenten in Nederland waarvoor de alliantie een speciaal systeem (Schuldhulproute Hoogeveen) wil bouwen. Dit systeem moet onder meer de samenwerking nog verder verbeteren en vergemakkelijken, met als doel dat hulpvragers eerder geholpen kunnen worden.

Van der Zande legt uit: ,,Mensen met schulden weten vaak niet waar ze naartoe moeten. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Er is veelal ook sprake van multiproblematiek. Juist daarom is een betere samenwerking belangrijk. Zodat we van elkaar weten wat we doen. Om dat te kunnen versoepelen, hebben we een systeem nodig. Dat systeem kan de alliantie voor ons bouwen.” Inmiddels wordt al driekwart jaar gewerkt aan de voorbereidingen hiervoor.

3000 tot 4000 euro

De alliantie bouwt het systeem, maar de operationele kosten komen voor rekening van de instanties in Hoogeveen. Het gaat om zo’n 3000 tot 4000 euro op jaarbasis. Daar is financiële ondersteuning vanuit de gemeente Hoogeveen voor nodig, vinden Bargeman en Van der Zande.

Daarnaast zijn er meer plannen voor de toekomst, waaronder uitbreiding van spreekuren (die nu nog alleen bij SWW plaatsvinden) naar de wijken. Dit brengt extra kosten, zoals onder meer huur van ruimten, met zich mee.

Tot nog toe is van een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor bijvoorbeeld het Loket Geldzaken geen sprake. Wel is eens een eenmalig bedrag toegekend, evenals door de Rabobank, maar de bodem van de spaarpot komt in zicht. ,,Het was geen vetpot, is geen vetpot en wordt geen vetpot”, stelt de secretaris.

Geoormerkt geld

Bargeman en Van der Zande hebben vorige week een gesprek gehad met wethouder Jan Zwiers. Hij heeft aangegeven op dit moment gehouden te zijn aan de bezuinigingsopdracht en dus geen geld beschikbaar te hebben voor ondersteuning van schuldhulpverlening. Dit tot grote verbazing van Bargeman en Van der Zande, die weten dat de overheid vanuit de Septembercirculaire van het ministerie extra geld beschikbaar heeft gesteld aan gemeenten voor schuldhulpverlening. Voor Hoogeveen gaat het om 52.500 voor 2021 en 105.000 voor 2022. ,,Het is geoormerkt geld, dat uitgegeven móet worden aan schulphulpverlening. Wij zeggen: ‘geef het ons, voor een betere samenwerking, voor het scholen van vrijwilligers, kortom voor verdere professionalisering’.” Op hun vraag aan de wethouder waar het extra overheidsgeld wel voor benut wordt, hebben de twee bestuursleden frustrerend genoeg geen antwoord gekregen.

Wat Bargeman en Van der Zande ergert is het feit dat er vanuit de gemeente zo weinig betrokkenheid wordt getoond. ,,Dat vinden wij onbegrijpelijk in deze tijd en baart ons grote zorgen.”

Grote problemen bij gezinnen

Momenteel is het relatief rustig bij Loket Geldzaken, maar Bargeman en Van der Zande vrezen dat het stilte voor de storm is. ,,Het kan niet anders dan dat door corona binnen sommige gezinnen grote problemen ontstaan.” Maandelijks bezoeken zo’n 70 tot 90 personen Loket Geldzaken, terwijl Humanitas Thuisadministratie en Schuldhulpmaatje zo’n 120 huishoudens per jaar helpen.

Beiden spreken de hoop uit dat de gemeente het extra geoormerkte geld zal toezeggen. ,,Dat hopen we voor al die mensen die in de schulden zitten of dreigen te raken. Het kan toch niet dat we op een veel lager pitje moeten gaan werken aan schuldhulpverlening. We zijn al zo lang hiermee bezig en we kunnen zoveel. Het kan dan toch niet zo zijn dat de gemeente de grote afhaker wordt.” Zij hopen dat naar aanleiding van hun brandbrief de raad zal besluiten het extra geld voor schuldhulpverlening in te zetten voor de verdere ontwikkelingen van Loket Geldzaken.

menu