Agrariërs in de gemeente Meppel krijgen de keuze uit een gevarieerde reeks projecten, die van een financiële vergoeding worden voorzien door het Ondernemersfonds Meppel. Het gaat om projecten die het maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren.

Secretaris Jacob Bakker van LTO Zuidwest-Drenthe is blij met de ontwikkelingen. Niet alleen doordat agrariërs nu meer kunnen profiteren van het fonds, waaraan ze via de ozb een verplichte bijdrage leveren, ook omdat het aantoont dat de boeren er alles aan doen om duurzaam bezig te zijn.

Het gaat om projecten op het gebied van energie, een schoon erf, weidevogelbescherming, nestkasten voor torenvalken, veilige bumpers voor tractoren en een verbinding tussen boeren en burgers. „Met asbestsanering waren we al begonnen, dat was ons eerste project. Daarvoor is 1000 euro per bedrijf beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten. Er hebben elk jaar wel een paar boeren gebruik van gemaakt”, laat Bakker weten.

Agrarisch geld groeit

Deelname van de boeren aan het Ondernemersfonds heeft jaren geleden tot nogal wat discussie geleid, omdat het vooral middenstanders en industriële bedrijven waren die ervan profiteerden. „Die zijn altijd goed in staat om via projecten de afdracht terug te laten vloeien naar hun sector. Het aandeel agrarisch geld blijft jaarlijks groeien in het fonds”, weet de LTO-bestuurder, die nog toevoegt dat zo’n fonds gewoon minder geschikt is voor agrarische bedrijven.

Het vinden van projecten voor agrariërs was geen sinecure. „Doel is dat ideeën van onderaf worden aangedragen, als LTO Zuidwest-Drenthe zijn wij aangewezen als partij die het coördineert voor de landbouw. In de praktijk kwamen maar weinig ideeën binnen, uiteindelijk hebben we in gezamenlijkheid, ook met Albert Jan Dekker van het Ondernemersfonds, projecten bedacht.”

Een schoon erf

Bestuurslid Klaas Drost van Werktuigenvereniging Nijeveen is blij met het project ‘schoon erf’. „We hebben al jarenlang een gezamenlijke inzameling van landbouwplastic, maar de laatste jaren moet daarvoor betaald worden omdat er teveel van is. Toen het gratis was, maakte het niks uit hoeveel er werd ingeleverd, nu wel. Wat men brengt, moet betaald worden. Daarom kunnen agrariërs nu een bijdrage van maximaal 200 euro per jaar krijgen voor het inleveren van het plastic”, zegt Drost.

loading

De inzameling wordt nu meteen breder getrokken. Bakker: „Een schoon erf beperkt zich niet tot plastic, maar er ligt op een erf al snel hout en puin dat toch een keer afgevoerd moet worden. Dat kan nu samen met plastic worden ingezameld. En de bezem gaat ook door de middelenkast. Iedere boer heeft wel een restant liggen van olie, bestrijdingsmiddelen en dat soort spul. Dat mogen wij niet zomaar bij het afvalstation inleveren. We zijn nog op zoek naar een bedrijf dat dat inzamelt.”

Bescherming van weidevogels

Hilbert Folkerts van vogelwerkgroep Vliegvlug maakt zich grote zorgen over de populatie weidevogels op agrarische gronden en is daarom blij met het steuntje in de rug vanuit het Ondernemersfonds. Boeren krijgen per geslaagd nest – eentje dus waar jonge weidevogels uitkomen – drie tientjes. Puur ter motivatie en het leverde nu al de nodige meldingen op van goede scores. Maar de tegenstanders zijn talrijk, weet ook Folkerts. „Steenmarters, vossen, ooievaars; het is best lastig om nesten te beschermen. Het is droevig gesteld met de stand van de weidevogels. Het is een landelijk probleem, maar elk nestje dat je redt, is er weer een. Ik vrees wel dat we de vijftig nesten in de gemeente Meppel niet gaan halen.”

loading

Klaas Drost, net als Bakker landbouwer aan de Bramenweg, telde vier kievitsnesten op zijn land. „Maar op een morgen waren ze ineens allemaal weg.” Folkerts zucht: „Je kunt er weinig aan doen. In Nederland willen wij alle diersoorten hebben. Voor de weidevogel komen er alleen maar predatoren bij. Wanneer wij echter kiezen voor weidevogels dan zal het bestrijden van die predatoren een must zijn”.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel