Stichting Beeldenpark de Havixhorst heeft het afgelopen jaar een flink aantal schenkingen en langdurige bruiklenen ontvangen. De laatste schenking bestond uit elf werken van Katinka Rood, die ooit Prinses Beatrix beeldhouwlessen gaf.

Ook kreeg het Beeldenpark de beschikking over zeven werken van de in de Tweede Wereldoorlog gefusilleerde verzetsman Johan Limpers. Het gaat om objecten van gips, keramiek, kunststof, zandsteen en brons die tijdelijk in depot zijn geplaatst.

Portretten

Conservator Han van Hagen is verheugd dat een aantal langdurige bruiklenen op den duur wordt omgezet in een schenking. Een voorkeur voor het beeld dat het meest tot de verbeelding spreekt, heeft hij niet. ,,Ze zijn allemaal erg goed.”

Onder de schenkingen is het marmeren beeld ‘Eros troost Aphrodite’ van Willem Berkhemer. Het beeld is na bemiddeling van het Museum Beelden aan Zee in Scheveningen door de erven in langdurige bruikleen afgestaan. Het beeld ‘Lenie Verbrugge’ van de beeldhouwer Lucie Nijland is door de erven voor een periode van zeven jaar in bruikleen gegeven. Ook werden twee portretten aan de galerij toegevoegd: Harry Mulisch van Jikke van Loon en Princes van Aywaille van Franceska Zijlstra.

Eind augustus werd een beeld van beeldhouwer Wessel Bezemer uit Dwingeloo, Steigerend Paard , aan de stichting geschonken. Een gebaar van de Gouden Vrienden van het Beeldenpark en de Stichting Beeldende Kunst in Meppel.

Het bestuur concludeert dat het aantal schenkingen en bruiklenen iets zegt ‘over de sympathie en de waardering die de buitenwacht heeft voor het werk van Stichting Beeldenpark de Havixhorst.’

Verloren jaar

Covid-19 heeft geleid tot een verloren jaar voor de band met de bezoekers van het Beeldenpark. Soms mocht niemand het park betreden, soms met maximaal dertig personen. Gedurende de laatste maanden van het jaar was de tuin alleen maandag- en dinsdagmorgen toegankelijk. Al met al hebben toch nog circa 8000 mensen het Beeldenpark bezocht.

Han van Hagen spreekt van een ,,saai jaar.’’ De beperkingen leverden de actieve projectgroep van het Beeldenpark extra tijd op het ambitieuze jubileumprogramma voor dit jaar nog aantrekkelijker vorm te geven. Er is met grote voortvarendheid gewerkt aan de samenstelling van het jubileumboek. Onzekerheid over het openstellen van het Beeldenpark is er eigenlijk niet. Han van Hagen: ,,Ik schat de kans dat de expositie kan worden geopend op negentig procent. Het moet wel heel raar lopen als de expositie niet doorgaat. De inentingen zijn immers volop gaande. De officiële opening is medio mei, maar die kan best met een maand worden uitgesteld. De expositie loopt tot en met november, dus er is tijd genoeg voor een bezoek.’’

Beeldenpark de Havixhorst bestond in 2020 twintig jaar. De vorig jaar op 10 mei geplande opening van de expositie 2020 in Beelden kon door corona echter niet doorgaan. De beelden konden met geen mogelijkheid naar de Havixhorst worden vervoerd en van publieksbijeenkomsten kon al helemaal geen sprake zijn. De provincie Drenthe heeft als tegemoetkoming in de extra kosten de stichting 1000 euro toegezegd. De vorige expositie Powervrouwen in de zomer van 2019 trok circa 25.000 bezoekers. Twee beelden van Maja van Hall en een stenen portret van haar, dat werd gemaakt door Charlotte van Pallandt, zijn sindsdien blijvend te bewonderen.

Jubileumexpositie

Voor de jubileumexpositie In Beeld hebben fondsen, overheden en bedrijven ruim 30.000 euro toegezegd. Een van de exposanten, Francesca Zijlstra, heeft het afgelopen jaar haar woning en atelier in Beek (Limburg) verruild voor een appartement in het Rosa Spier Huis in Laren. Daardoor zijn sinds augustus vorig jaar negen monumentale beelden in het Beeldenpark geplaatst en twee portretten van haar in de portrettengalerij opgenomen.

De projectgroep heeft educatieve projecten met het basisonderwijs vormgegeven, een leuke puzzel ontworpen en aan alle basisscholen in Meppel en omgeving gestuurd. In de loop van dit jaar wordt met nieuwe energie het scholenprogramma voortgezet.

Het Beeldenpark richt zich primair op de ontwikkeling van de Nederlandse figuratieve beeldhouwkunst vanaf de 20ste eeuw. ,,Realistische kunst die nergens anders in ons land is te zien”, benadrukt conservator Han van Hagen.

In het jubileumboek wordt aandacht geschonken aan de monumentale kwaliteit van de Havixhorst, de geschiedenis van het landgoed en de exposities in het Beeldenpark van de afgelopen twintig jaar.

Het jubileumboek, dat ook In Beeld heet, bevat verder biografieën van de belangrijkste beeldhouwers en hun werk van de afgelopen 150 jaar. Het boek wordt in maart gedrukt in een oplage van 1200 exemplaren en telt circa 140 pagina’s.

De projectgroep heeft bovendien een KunstWijzer samengesteld, een catalogus over de kunstenaars en hun werken die op de jubileumexpositie zijn te zien.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel