Een camperplaats voor 35 tot 50 campers. Dat is het plan voor het stuk grond bij de Wetering 2 in Meppel. Maar nog voor er één pennenstreek op papier staat, keren buurtbewoners zich al tegen het plan op deze locatie.

Agrariër Meine Jongschaap, die vanuit zijn boerderij aan de Veltkamp 1 uitkijkt op het bewuste stuk grond, bereidt een brief voor aan de gemeente Meppel. „Namens de buurt de Wetering”, zegt hij. De nieuwe camperplaats moet komen op een driehoekig stuk grond tussen De Wetering en de nieuwe Hoogeveense Vaart, vlak naast het monumentale tolhuis De Knijpe. Initiatiefnemer is de familie Rooze uit Ruinerwold, die eigenaar is van het tolhuisje en de naastliggende grond. In januari 2020 schreef de familie het bedrijf Tolhuis de Knijpe van de wetering in bij de Kamer van Koophandel. Hoofdactiviteiten zijn landbouw en recreatie, waaronder kampeerterreinen.

Tekort aan landbouwgrond

Meine Jongschaap vindt het onbegrijpelijk dat een familie uit de landbouwwereld deze grond wil opofferen voor recreatie. „Willen ze in Meppel nog meer recreatie naar het agrarisch gebied verplaatsen? We hebben een tekort aan landbouwgrond. Er zijn al camperplaatsen bij het tankstation (Tinq aan de Hoogeveenseweg, red), en aan de Steenwijkerstraatweg, en daar is ruimte tot uitbreiding. Breid daar dan uit.” Wat Jongschaap betreft hoort de Oosterbroekenweg en de N851 richting Rogat de scheiding te blijven tussen agrarisch gebied en recreatie.

Daarnaast is Jongschaap van mening dat een camperplaats ook dichter bij de stad zou moeten liggen. „Dit is niet op loopafstand van Meppel.” Angst voor verstoring van de rust, het vooruitzicht van vele witte campers in het groene gebied, aantasting van het agrarisch gebied; al deze aspecten komen naar voren in de bezwaren die Jongschaap namens de buurt verwoordt. „Dit is een onrealistisch plan. Het is geen plan voor het buitengebied. Niemand wil dit en ik spreek namens de buurt. Iedereen is ervan geschrokken. Wat je kan doen is bezwaar maken en dat gaan we zeker doen. Als je nu niets doet, ben je te laat”, zegt Jongschaap, die de brief niet alleen aan de gemeente Meppel wil richten, maar ook aan de grondeigenaren.

‘Prematuur stadium’

Grondeigenaar de familie Rooze geeft in een reactie op de plannen aan dat die zich nog in een prematuur stadium bevinden. „Ik kan er nog weinig van zeggen”, laat Klaas Rooze weten. „We moeten alles nog op een rijtje zetten. Wel vinden we het jammer dat het principebesluit van de gemeente niet begeleid is met een goede communicatie. Bij het opstarten van de bestemmingsplanprocedure zullen alle aspecten aan de orde komen.”

Gemeentewoordvoerder Vincent Nevels laat weten dat het verzoek van de familie Rooze alleen nog maar is beoordeeld op ruimtelijke aanvaardbaarheid en er nog niet gekeken is naar eventuele bezwaren vanuit de omgeving. „Het is een ruimtelijke toets om te zien of het plan kans van slagen heeft. Er is een herziening van het bestemmingsplan voor nodig en omdat de grond vlak naast het tolhuis ligt, dat een provinciaal monument is, heeft de gemeente gezegd dat de initiatiefnemers eerst met het plan naar de provincie moeten.”

De camperplaats op de grens van Meppel, Rogat en Broekhuizen zou de grootste plek voor campers in Meppel worden, op de andere locaties is hooguit plek voor zo’n dertig campers. De nieuwe camperplaats krijgt volgens de plannen bijbehorende voorzieningen, zoals een toiletgebouw en een stortplaats.

Voorwaarden

Het college wil in principe meewerken aan de realisatie van het plan, maar de camperplaats is er niet zomaar. Naast een bestemmingsplanwijziging, moet het plan aan aardig wat voorwaarden voldoen.

De locatie ligt in het buitengebied en heeft een agrarische bestemming met landschappelijke waarden. Hier past geen recreatieve functie in. Het college wil toch meewerken aan het plan omdat de nieuwe camperplaats zeer gewenst is. De vraag naar overnachtingen in Meppel is de afgelopen jaren gestegen en de vraag is groter dan het aanbod.

Robuust landschapsplan

De locatie is weliswaar nu niet bestemd voor recreatief gebruik, de camperplaats is volgens het college ‘landschappelijk aanvaardbaar’. Het nieuwe recreatieterrein ligt in het open gebied aan het water en heeft grote invloed op het karakter van het gebied, maar dat hoeft volgens de gemeente niet nadelig te zijn als er extra maatregelen worden genomen. Er moet een robuust landschapsplan komen en dan zou de camperplaats zelfs een positief effect kunnen hebben op de biodiversiteit. Bij dit landschapsplan moet volgens de gemeente niet alleen het camperterrein, maar ook de directe omgeving betrokken worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel