Eigenlijk gaat het heel goed met de doorstroming op de A28 tussen Meppel en Hoogeveen. En zelfs als de economie flink aantrekt, biedt de snelweg naar verwachting voldoende ruimte om het verkeer aan te kunnen. Liefhebbers van asfalt kunnen een verbreding van de snelweg tussen Meppel en Hoogeveen voorlopig dan ook op hun buik schrijven…

Het is een van de belangrijkste ontsluitingsroutes voor Noord-Nederland: de A28, de snelweg die Groningen met Utrecht verbindt. Geen wonder dat de provincie Drenthe er een paar jaar geleden als de kippen bij was toen het ministerie van Infrastructuur samen met de provincies Gelderland en Overijssel een onderzoek wilde beginnen naar de toekomst van het wegdeel tussen Amersfoort en Zwolle. Dankzij een stevige Drentse lobby werd het te onderzoeken wegdeel uitgebreid tot aan knooppunt Hoogeveen.

Overbelast

Vorig jaar al werd het eerste deel van het onderzoek afgerond: de probleemanalyse. Daarin werd geconcludeerd dat de reistijden op de A28 tot 2040 tot wel 65 procent kunnen toenemen, afhankelijk van de economische groei. Want volgens de onderzoekers is de A28 bovengemiddeld gevoelig voor het economisch getij: trekt de economie sterk aan, dan vertaalt zich dat in een fikse toename van het verkeer op de A28, van tussen de 30 en 50 procent. In dat scenario zou de A28 in noordelijke richting van Amersfoort tot Zwolle overbelast raken.

loading

Het wegdeel tussen Meppel en Hoogeveen blijft echter iets achter in de voorspellingen. Daar is, bij een zeer sterke economische groei, sprake van een stijging van het verkeer van maximaal 30 procent. Blijft de economische groei beperkt, dan is de voorspelling dat het verkeer tussen Meppel en Hoogeveen met 10 procent stijgt.

Voorlopig lijken ingrijpende maatregelen in Drenthe dan ook niet nodig. Zo werd de optie om de A28 tussen Meppel en Hoogeveen te verbreden al snel van tafel geveegd. ‘Vanwege de beperkte doorstromingsproblematiek ligt deze maatregel niet voor de hand’, valt in het rapport te lezen.

Verbreding

Er is ook gekeken naar de mogelijkheid om de A28 vanaf knooppunt Hattemerbroek – ten zuiden van Zwolle - tot aan knooppunt Lankhorst te verbreden. Maar ook deze optie sneuvelt al voor de tekentafel: de aanwezigheid van de IJsselbrug en de beperkte ruimte in Zwolle maken het een bijna onmogelijke opgave. Daar komt nog bij dat er tussen Zwolle en Lankhorst geen grote knelpunten voor de doorstroming zijn.

Toch worden er enkele aanbevelingen gedaan voor het Drentse deel van de A28, vooral bedoeld om de veiligheid te verbeteren. Waarmee overigens meteen de doorstroming wordt bevorderd, aangezien het op het Drentse wegdeel vooral ongevallen zijn die opstoppingen veroorzaken. Het gaat in eerste aanleg om het aanpassen van invoegstroken op de knooppunten Lankhorst en Hoogeveen.

In het geval van Lankhorst gaat het vooral om het veiliger maken van het invoegen vanaf de A32 op de A28 richting Zwolle. De aanbeveling voor knooppunt Hoogeveen is om het invoegen aan de noordzijde van de A28 achter een rangeerbaan te laten gebeuren, zoals dat ook aan de zuidzijde gebeurt.

Verbouwing

In het Hoogeveense geval is ook onderzocht of een grootschalige verbouwing van het knooppunt wenselijk is. Daarbij zou nabij het klaverblad een directe verbindingsweg worden aangelegd de A28 vanuit Meppel en de A28 naar Groningen, waardoor het verkeer het klaverblad zou vermijden, zodat verkeer vanuit de richting Meppel niet meer over het klaverblad hoeft om richting Groningen te rijden. Maar deze variant vergt veel ruimte, terwijl daar juist veel bebouwing aanwezig is.

Daar komt bij dat wordt ingeschat dat het knooppunt de verkeersstroom ook in de toekomst nog goed aankan. Wel wordt geadviseerd om de maximumsnelheid op de wegen rond knooppunt Hoogeveen op 100 kilometer per uur te begrenzen. Op dit moment gelden er in de avond en nacht, afhankelijk vanuit welke richting je komt, nog verschillende snelheidsregimes. En juist de snelheidsverschillen tussen in- en uitvoegend verkeer en het verkeer op de hoofdrijbaan van de A28 en de A37 worden als een veiligheidsrisico gezien.

Openbaar vervoer

Maar de ideeën om de doorstroming op de A28 op peil te houden, beperken zich niet tot asfalt of snelheidsbeperkingen. Zo is ook bekeken hoe meer mensen uit de auto kunnen worden gelokt, bijvoorbeeld door het openbaar vervoer te stimuleren en fietsvoorzieningen bij stations te verbeteren.

Er is onderzocht of de buslijnen van Steenwijk naar Zwolle en van Meppel naar Zwolle in de ochtendspits vaker moeten rijden. Maar de conclusie is dat daar momenteel geen vraag naar is.

Wel wordt gesproken over het verbeteren van de fietsenstallingen bij de treinstations in plaatsen langs de A28, om zo het reizen per trein aantrekkelijker te maken. Op basis van het aantal reizigers zouden zulke verbeteringen zeker ook bij de stations van Meppel en Hoogeveen voor de hand liggen. Zo telt station Meppel met 6600 zogenoemde instappers per etmaal veel treinreizigers in vergelijking met andere plaatsen langs de A28. Ook in Hoogeveen (4700 instappers) is de trein relatief populair.

Voor wie nu al op de fiets springt richting het station; het zal nog jaren duren voordat de aanbevelingen in het rapport zijn omgezet in concrete maatregelen. Op dit moment worden de adviezen in plannen gegoten. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft al aangegeven bereid te zijn de knip te trekken, mits provincies en andere partijen ook hun steentje bijdragen. Voor 2030 moet er dan een pakket maatregelen liggen om de verkeersveiligheid op de A28 te verbeteren en daarmee ook de doorstroming op peil te houden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel