Vanuit de studio in Meppel verzorgde de GGD de online talkshow over zelfmoordpreventie.

Film over zelfmoordpreventie van GGD IJsselland trekt veel kijkers

Vanuit de studio in Meppel verzorgde de GGD de online talkshow over zelfmoordpreventie. Foto: Ruben Hamberg Fotografie

De film ‘Waarom niet eerder’ van de GGD IJsselland over zelfmoordpreventie, die via een livestream maandagavond was te zien, heeft onverwacht veel kijkers getrokken. Een kleine 2000 belangstellenden volgden de documentaire en de daaraan gekoppelde talkshow met gasten die over het onderwerp met elkaar van gedachten wisselden.

De talkshow werd uitgezonden vanuit de studio in Meppel. Volgens Misja Boonzaayer, communicatieadviseur van de GGD IJsselland, blijkt uit die opvallende belangstelling dat het ‘onderwerp zelfmoord aandacht heeft in de regio’. Voor de uitzending had zij rekening gehouden met zo’n 250 kijkers. „Dan waren wij al tevreden geweest”, zegt Boonzaayer, „maar we hebben nu gemerkt dat het onderwerp ‘helaas’ veel aandacht heeft gekregen. Aan de andere kant ben ik ook weer blij dat er zoveel kijkers waren voor de documentaire.”

De film geeft handvatten om het onderwerp bespreekbaar te maken en is bedoeld voor zowel professionals als iedereen die meer over dit onderwerp wil weten. De gasten waren onder meer Anneke Bloemen die haar dochter Fleur verloor aan zelfdoding, Harry Siebring-Quist over onder meer de LHBTI-doelgroep en Jessica Kleve, die in 2012 een zelfmoordpoging ondernam. De avond werd muzikaal opgeluisterd door Paul de Munnik.

Gesprek aangaan

Vooral professionals bleken volgens Boonzaayer geïnteresseerd in de documentaire. „Wij willen voorkomen dat zelfmoord plaatsvindt. Een crisis in het algemeen gaat gepaard met een verlieservaring, bijvoorbeeld verlies van een dierbare, verlies van vrijheid of schulden.” In dat verband noemt zij woningbouwverenigingen, die je handvatten kunt geven hoe een gesprek aan te gaan met huurders die die zelfmoordneigingen hebben. „Die interesse van professionals moedigen wij aan, want we moeten het samen doen.”

Praten over suïcide is volgens Boonzaayer van wezenlijk belang. „Het gebeurt nog regelmatig dat mensen die er dichtbij staan vaak van niets weten. De zelfmoord komt dan onverwachts. Mensen die met deze gedachten rondlopen willen we dan vooral oproepen om er over te praten. De cirkel die er om heen staat willen wij daarvoor handvatten geven.”

Niet altijd, maar soms worden er volgens Boonzaayer wel signalen afgegeven door personen die met suïcidale neigingen rondlopen. Als voorbeeld noemt zij Fleur, de dochter van Anneke Bloemen, die op school naar haar mentor liep en liet weten dat haar vriendin dacht aan zelfmoord. „Dat zijn maar heel kleine signalen, die niet altijd worden opgepikt. Wat wij willen bereiken is dat er wordt gepraat over zelfmoord, dat het taboe er af gaat. Want dat is er nog steeds, het is een heel moeilijk onderwerp. En iedereen kan vastlopen. Bij mannen tussen de 40 en 65 jaar gebeurt het vaker. Zeker nu in deze coronatijd door het verliezen van een baan. Onder boeren en jongeren is het aantal suïcides zelfs opvallend hoog. Wij vrezen dat een aantal mensen, dat nu in een depressie terecht komt, gedachten ontwikkelt voor zelfmoord, meer dan in andere jaren.”

Project

De GGD IJsselland is in 2018 gestart met het project over zelfmoordpreventie. De plannen lagen er al eerder. „Mijn collega Martine Peppelenbos heeft samen met Marja Fuchs van 113 Zelfmoordpreventie en Arthur de Meijer, IC-arts in het ziekenhuis in Hardenberg, de documentaire gemaakt.” De film is tot stand gekomen dankzij de bijdrage van professionals en inwoners die met het onderwerp te maken hebben. „Eerst hadden ze het idee om voor ziekenhuizen een documentaire te maken over het aangaan van gesprekken”, weet Boonzaayer. „Toen de coronacrisis begon voelden zij nog meer de urgentie om zo’n film te maken. Het aanbod van mensen om eraan mee te werken was heel groot. Het onderwerp bleek steeds meer te leven.” Zelf werd Boonzaayer getroffen door een uitspraak van Jessica Kleve, die een zelfmoordpoging deed en als gevolg daarvan in een rolstoel is beland. „Hou vol, er komen betere tijden”, zo wil zij mensen met zelfmoordgedachten aansporen om er over te praten.”

De GGD IJsselland wil volgens de communicatieadviseur nog doorgaan met het project Waarom niet eerder . „Maar hoe we dat gaan doen, daarover gaan wij ons nog verder beraden. Een volgende stap is mogelijk een film te maken over nazorg. Het is nodig dat we ermee doorgaan.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
menu