Voor de renovatie van het schoolgebouw van CSG Dingstede is een financieel tekort ontstaan van 800.000 euro. Gemeente en schoolbestuur, samen verantwoordelijk voor de kosten, komen er op dit moment niet uit hoe dit gat gedicht moet worden. „Bij ons is de rek eruit”, aldus wethouder Jaap van der Haar.

In 2017 zijn er afspraken gemaakt over de huisvesting van Dingstede. Het gebouw uit 1980 vereist een renovatie, zodat de levensduur van de school met zo’n 25 jaar verlengd kan worden. De overeenkomst van drie jaar geleden was een 50/50-deal. Door inflatie, extra bouwkosten en energiebesparende maatregelen zijn de kosten hoger dan voorzien. De totale renovatie kost 5,5 miljoen.

„Het ligt in essentie iets gecompliceerder dan de vraag ‘wie gaat dat betalen’, maar feit is dat de benodigde middelen op dit moment niet beschikbaar zijn. We zijn al een tijd in gesprek met de gemeente om het gat te dichten”, aldus rector-bestuurder Yzaäk Jacobi van CSG Dingstede.

Renovatie noodzakelijk

„De renovatie is noodzakelijk, de levensduur van 40 jaar van het gebouw zit erop. We moeten voorkomen dat we straks moeten overgaan tot volledige nieuwbouw. Het is goedkoper om het gebouw up to date te brengen.” Jacobi geeft aan dat er intern al veel is gebeurd. Bovendien ligt het dak vol met zonnepanelen. „Nu nog de buitenschil. De kozijnen, de beglazing, de luchtvoorziening, het metselwerk; alles om te zorgen dat we weer 25 jaar vooruit kunnen. Nee, ik heb nog niet gedacht aan het scenario dat de middelen niet beschikbaar komen. Zowel de school als de gemeente ziet de noodzaak dat het gebouw er goed bij moet staan. De planvorming is klaar. Als het geld er is, kunnen we morgen de aanbesteding starten.”

Die noodzaak ziet wethouder Jaap van der Haar zeker ook, maar zinvol om zonder nieuwe inzichten wederom met elkaar om de tafel te gaan, is het volgens hem niet. „Lopende het proces is de energietransitie aan de orde gekomen. Dingstede wil iets aan gevelisolatie doen. Dat zat niet in de opgave,” geeft Van der Haar aan. „Ik snap het schoolbestuur wel een beetje, maar wij redden het gewoon niet. Het is een keer genoeg.”

Op de vraag of in 2017 de gevolgen van de energietransitie voor de renovatie niet over het hoofd gezien zijn, zegt Van der Haar: „Destijds was de discussie nog een beetje idealistisch. Bovendien was er nog geen sprake van dat de gaskraan dicht zou gaan.”

Bal bij gemeenteraad

In beantwoording op vragen van de CDA-fractie over de huisvesting van Dingstede heeft Van der Haar laten weten dat „het gat tussen de gemeente en het schoolbestuur te groot is om binnen de bestaande kaders op te lossen”. Van der Haar: „Ik heb het probleem aangekaart. De gemeenteraad heeft nu de mogelijkheid de deal opnieuw ter discussie te stellen. De raad heeft het budgetrecht, vanuit het college moet Dingstede het hiermee doen. Een gesprek met de school heeft op dit moment geen zin, tenzij het schoolbestuur met nieuwe ideeën komt. Hierover kan ik maar het beste duidelijk zijn.”

Wel ziet Van der Haar een ander probleem aan de horizon verschijnen. „In de Grondwet staat dat we zowel christelijk als openbaar onderwijs moeten aanbieden. Die Grondwet respecteer ik. Ik zie dat het openbaar voortgezet onderwijs met Onderwijspark Ezinge een prachtige accommodatie heeft en dat Dingstede een accommodatie heeft die niet op niveau is. Dit kan tot gevolg hebben dat kiezen voor een school geen fundamentele maar een economische keuze wordt. Als overheid moeten we dat niet willen. Ik kan het als onderwijswethouder ook eigenlijk niet maken. Maar het is op dit moment niet aan mij, het is aan de raad.”


Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel