Als het aan het college van de gemeente Meppel ligt, wordt de subsidie voor het schoolzwemmen gehalveerd. De belangrijkste reden: bezuinigen.

Donderdag en vrijdag spreekt de gemeenteraad over het voorstel om het subsidiebedrag voor schoolzwemmen van bijna 60.000 euro te halveren.

Een noodzakelijke ingreep volgens Vincent Nevels, woordvoeder van de gemeente Meppel: „De gemeente wordt, net als veel andere gemeenten in Nederland, geconfronteerd met stijgende kosten voor zorg en ondersteuning; het sociaal domein. Om financieel gezond te blijven, moeten we ingrepen doen in onze uitgaven. Daarbij kijken we niet alleen naar het sociaal domein, maar houden we al onze uitgaven kritisch tegen het licht. Dat betekent dat we richting de begroting van 2022 voor een aantal moeilijke keuzes staan.’’

Speciaal onderwijs

Sterk Meppel ziet het voorstel niet zitten en heeft inmiddels voorgesteld om van de bezuiniging af te zien. De partij begrijpt de noodzaak van de bezuinigingen. Maar volgens Elisabeth Bakkenes, fractievoorzitter Sterk Meppel, weegt het voorstel niet op tegen het belang van het schoolzwemmen: „Wij begrijpen hoe belangrijk het is om bezuinigen door te voeren. Maar schoolzwemmen is, vooral voor kinderen van het speciaal onderwijs, dermate belangrijk dat we de subsidie niet zomaar moeten halveren. Het speciaal onderwijs heeft relatief meer gezinnen met een laag inkomen of migratieachtergrond. Sommige ouders zijn niet in staat de verantwoordelijkheid op zich te nemen vanwege de kosten. Daarbij wordt het belang van zwemlessen onderschat”, vertelt Bakkenes.

Regelingen

Volgens het college is de halvering een verantwoorde maatregel. Een maatregel die niemand uitsluit van het schoolzwemmen. Gezinnen die niet in staat zijn om het schoolzwemmen zelf te bekostigen, kunnen nog steeds aanspraak maken op het budget. Vanuit de gemeente zijn er verschillende regelingen beschikbaar om kinderen te laten deelnemen aan sport.

Verantwoordelijkheid

Uit onderzoek van de Vereniging Sport en Gemeenten blijkt dat steeds minder gemeenten subsidies geven voor schoolzwemmen. De verwachting is dat minder gemeenten in de toekomst schoolzwemmen aanbieden. Niet alleen de bezuiniging is van invloed. Zo komt het vaak voor dat kinderen al een diploma hebben of dat het ten koste gaat van lestijd.

Steeds meer gemeenten vinden dat de verantwoordelijkheid voor de zwemvaardigheid van de kinderen bij de ouders zelf ligt. Wel zien zij een ondersteunende rol voor de overheid, waarbij de scholen en ouders een groter deel van de financiën voor hun eigen rekening moeten nemen.

Tot 1985 was schoolzwemmen verplicht. Sindsdien gaan gemeenten en scholen zelf over de organisatie en financiering. Dit heeft in veel gevallen geleid tot de afschaffing ervan. In 1990 bood nog 90 procent van de Nederlandse scholen zwemles aan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel