Het dagelijks bestuur van Meppel wil dat de gemeenteraad zich tot het uiterste gaat inspannen om schouwburg Ogterop voor Meppel te behouden. „Wat houdt dat in?”, vraagt Elisabeth Bakkenes van Sterk Meppel af. En ook andere partijen hebben moeite met die opdracht.

Egbert Knorren namens het CDA: „Het is erg verleidelijk om in dit stadium al in te gaan op het al dan niet behouden van het gebouw Ogterop en het al dan niet verzelfstandigen van de schouwburg. Daarvoor is het nog te vroeg. Het totaalplaatje is nog niet inzichtelijk. Waarom wordt ons nu dan al gevraagd om tot het uiterste te gaan om de schouwburgfunctie voor Meppel te behouden?”

Wethouder Henk ten Hulscher kreeg donderdagavond tijdens de raadscommissie meerdere keren de vraag wat tot het uiterste gaat betekent.

„Wat wilt u nou precies dat wij gaan doen. Wat is voor u tot het uiterste gaan”, vraagt Elisabeth Bakkenes van Sterk Meppel zich af. „Je kunt tot het uiterste gaan qua financiering, je kan tot inspanning tot het uiterste gaan.” Met dat laatste heeft ze geen moeite, qua financiering wel. „Hoeveel schuldenlast per inwoner gaan we nog toevoegen”, refereert ze aan de hoge schuldenlast die Meppel heeft.

‘Recht doen aan Ogterop’

Ten Hulscher geeft aan dat dit zo geformuleerd is omdat er serieus werk gemaakt moet worden om de schouwburg overeind te houden. „Het heeft een culturele en een economische waarde. We moeten recht doen aan de mooie schouwburg die we hebben”, zegt hij. Die mooie schouwburg is alleen niet meer zo heel mooi, blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door de interim-directie. Dat heeft vorig jaar opdracht gekregen van de gemeente om onderzoek te doen naar de verzelfstandiging van het theater. Tijdens dat onderzoek kwam naar voren dat er echter veel mis is met het gebouw, waarna het onderzoek is uitgebreid om al die punten op een rij te zetten.

De resultaten daarvan zijn onlangs bekend gemaakt. Er is een tegelijkertijd een architectenbureau ingehuurd om met oplossingen te komen. De oplossing die er nu ligt is een grondige renovatie, dat tussen de 15 en 20 miljoen euro kan gaan kosten.

„Een onaangename verrassing”, noemt Egbert Knorren het nieuws over de staat van Ogterop. „Maar het is ook een gegeven waar we nu mee te maken hebben. We moeten er een oplossing voor vinden.”

Extra onderzoek

Om hiervoor met een oplossing te komen wil de wethouder graag toestemming voor een verdiepend onderzoek. Die gaat dan over twee onderwerpen. Naar de mogelijkheden om de financiering voor renovatie rond te krijgen en naar een mogelijke bredere culturele functie van Ogterop.

„Er is inmiddels al een onderzoek uitgevoerd en het voorstel is om nader onderzoek te doen. Onderzoeken kosten tijd en geld”, reageert Egbert Knorren. D66 ziet de onderzoeken wel zitten, maar het mag volgens Jeannet Bos „niet te veel gaan kosten.”

Second opinion

De VVD oppert om een second opinion te laten doen. „Er zaten in het onderzoek zelf best veel aannames”, vindt Frank Perquin namens de VVD over het onderzoek dat de interim-directie van Ogterop heeft gedaan. „De aanname dat de Engelenbak naar 150 stoelen moet”, geeft hij als voorbeeld. „Zo zijn er meerdere punten genoemd als aanname, waar je ook andere keuzes zal kunnen maken.” Dat ziet Henk ten Hulscher niet zitten. „Dit zijn externe rapporten, door externen gemaakt. Die constateren dit. Daar moet je op varen.”

Voor de financiering van de renovatie kijkt wethouder Henk ten Hulscher alvast naar de provincie. Hij heeft al een eerste gesprek gehad hierover. Elisabeth Bakkenes ziet een kans bij de provincie. „Nu zowel Hoogeveen als Assen van een ijsbaan afzien, heeft de provincie nog 5 miljoen euro op de plank liggen. Daar hebben wij een leuke bestemming voor”, hint ze. Henk ten Hulscher pakt de tip meteen op. „Ik ga de ijsbaan inbrengen in het volgende gesprek.”

Huis van cultuur

Daarnaast wil de wethouder dus kijken naar een bredere culturele functie voor Ogterop. „Wat ik terugkreeg van de interim-directie van Ogterop is dat het bijzonder is dat hier in Meppel er op zo veel plekken cultuur is.”

Xander Topma ziet een kans op van Ogterop een „huis van cultuur” te maken, waarbij ook onderdak wordt gegeven aan andere culturele organisaties.

Besluit duurt nog wel even

Een besluit wordt waarschijnlijk niet snel genomen. In de raadscommissie van donderdagavond hebben alle partijen besloten om dit onderwerp pas volgende maand te behandelen in de gemeenteraad, in plaats van volgende week.In de gemeenteraad wordt dan besloten of er een onderzoek komt naar de mogelijkheden voor financiering van de renovatie en of er een onderzoek komt naar het bundelen van culturele functies in Ogterop. Ook wordt dan besloten of de verzelfstandiging van het theater moet worden uitgesteld tot er zicht is op de renovatie van het gebouw.

„Ik hoop dat we de onderzoeken mogen uitvoeren”, concludeert Ten Hulscher. „Dat we de raad daarmee dermate in positie kunnen brengen, dat het een heel duidelijk besluit neemt over Ogterop. Dat besluit kan zijn dat we een nieuw theater gaan bouwen, maar kan ook zijn om theater niet meer open te gooien.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel