De voorbereidingen voor de verbouwing van de Oude Kerk aan de Groenmarktstraat kunnen begin april beginnen. De gemeente heeft de bouwvergunning afgegeven.

De Oude Kerk is een provinciaal monument. De verbouwing moest ook door de provinciale monumentencommissie worden goedgekeurd. Na enkele aanpassingen door architect Huls uit Staphorst heeft ook deze commissie het groene licht gegeven. De Protestantse Gemeente Meppel heeft een contract gesloten met het Meppeler bouwbedrijf Eikenaar.

Investering

De verbouwing van de Oude Kerk is ingrijpend en vergt een totale investering van 2 miljoen euro . Groot onderhoud dat over enkele jaren moest plaatsvinden, is naar voren gehaald, zoals de vernieuwing van het dak en de afvoer van regenwater. Een aantal werkzaamheden richt zich op verduurzaming van het monumentale kerkgebouw, zoals het aanbrengen van nieuwe kozijnen met raamisolatie en de aanleg van een nieuwe vloer met vloerverwarming. De banken worden vervangen door 250 stoelen met 200 stoelen in reserve.

Verder komt er in de kerk een nieuw liturgisch centrum, zoals een podium, waarop de jeugdband optreedt voor de muzikale begeleiding van de erediensten.

In het naastgelegen kerkelijk gebouw Trias komt een nieuwe foyer van waaruit de kerkzaal en andere zalen bereikbaar zijn. In Trias worden verder een nieuwe keuken en een toiletgroep aangebracht.

Diensten rechtstreeks uitzenden

De Oude Kerk krijgt de beschikking over apparatuur, camera’s en een geluidsinstallatie om de diensten rechtstreeks te kunnen uitzenden. De Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters houdt rekening met een tweedeling binnen de gemeente. „We voorzien dat na corona een deel van de gemeente weer terugkomt in de kerk voor het bijwonen van de diensten. Een ander deel van onze gemeente zal de diensten via internet blijven volgen”, zegt de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters Berend Bossen.

loading

„Ook zien we dat mede door corona verschillende vormen van multimedia het jongere deel van de gemeente in toenemende mate aanspreekt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kindernevendiensten, het jeugdwerk en gespreksgroepen. Multimedia kunnen een bijdrage leveren aan het toekomstig gemeente-zijn in al zijn facetten.”

Restauratie van orgel

Het orgel wordt gerestaureerd. Dit gebeurt zodanig dat het mogelijk wordt het orgel samen te laten spelen met andere instrumenten. Er is een nieuwe trend binnen de Protestantse Gemeente dat muziekinstrumenten veel breder worden ingezet tijdens de diensten, aldus Berend Bossen.

Zodra de werkzaamheden in de Oude Kerk beginnen, worden de diensten in de Grote Kerk gehouden. Het streven is dat de vernieuwde Oude Kerk tijdens de kerst in gebruik wordt genomen. Dit hangt onder meer van de toeleveranciers af of zij op tijd de benodigde materialen kunnen leveren.

loading

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel