Er hangt kerstverlichting in het centrum van Meppel. Het lijkt een vanzelfsprekendheid, maar er moet wel iemand het initiatief nemen om het uit te voeren. En waar komt dat plan vandaan?

Dat komt uit de koker van Bureau Binnenstad, een samenwerking tussen de gemeente Meppel, de Meppeler Handelsvereniging (MHV) en de Vereniging Eigenaren Centrum Meppel (VECM). Die laatstgenoemde vereniging is druk bezig om een bedrijveninvesteringszone op te zetten. Wethouder Robin van Ulzen, Tjitske Visser (voorzitter MHV) en Gerard ter Braake (voorzitter VECM) vertellen.

Tjitske Visser: „Bureau Binnenstad geeft leiding aan een aantal groeperingen en mensen die vergaderen in verschillende samenstellingen. Zo is er een groep bezig met de toekomstgerichte invulling van de binnenstad en er is bijvoorbeeld een werkgroep die nadenkt over sfeer in de openbare ruimte.”

Robin van Ulzen: „Bureau Binnenstad is de plek waar we elkaar vinden. Een mooi praktisch voorbeeld vind ik de bloembakken aan lantaarnpalen. Die zijn vervangen door hedera (klimop, red.) met kerstverlichting. Dat is een actie die zijn oorsprong vindt in Bureau Binnenstad.”

Tjitske Visser: „Met zijn drieën maken wij beleid. Als je kijkt naar de acties die wij gedaan hebben kan je constateren dat wij heel veel hebben ondernomen voor het opleuken van het centrum van Meppel. Bijvoorbeeld Donderdag Meppeldag. Dat hebben we vorig jaar nieuw leven ingeblazen. En zo hebben we een heleboel activiteiten. Begin 2019 hebben wij een BIZ (iedere ondernemer betaalt hier aan mee, lid of niet, red.) binnen de MHV opgericht. Dat geeft meer armslag.”

Gerard ter Braake: „Wij zijn dit jaar met VECM begonnen. Over het algemeen is het zo, wie betaalt bepaalt. En de VECM heeft relatief lege zakken, want wij hebben een hele lage contributie om zo veel mogelijk leden te krijgen. We hebben dus ook besloten een BIZ te gaan vormen.”

Robin van Ulzen: „We werken toe naar een compacte binnenstad. Daarin zijn ook plannen gekomen voor twee bedrijveninvesteringszones. De BIZ van de MHV is nu een jaar actief. Dit jaar is de VECM erbij gekomen met het verzoek om een BIZ voor het vastgoed op te richten.”

Gerard ten Braake: „De gemeente heeft een kernwinkelgebied benoemd. Het BIZ-gebied wat wij benoemd hebben is groter. Waarom doen we dat? Omdat wij juist die aanloopstraten (zoals Zuideinde, Molenstraat, brede Woldstraat en langs de grachten, red.) als BIZ-verantwoordelijkheid zien. De huren op de aanloopstraten staan echt onder druk. Zelfs op industrieterreinen wordt al meer per vierkante meter betaald dan op een aanloopstraat.”

Tjitske Visser: „Halverwege dit jaar hebben we een centrummanager ( Arnold Schuurman , red.) benoemd. Waar hij vooral mee bezig is is de digitalisering van de binnenstad. Dat is met name iets voor op de langere termijn. Hoe gaan we mee met deze hedendaagse tijd. Verder is hij bezig met - samen met ICC Parkmanagement - te zoeken naar energiebesparing voor de binnenstad, tegelijkertijd met industrieterreinen. Dus zo vinden er allerlei zaken plaats die tot doel hebben om het gemakkelijker te maken voor ondernemers en eigenaren. En om het ook aantrekkelijk te houden om hier te blijven. Om de stad bewoond te houden.”

Gerard ter Braake: „VECM wil met de BIZ zaken op middellange en lange termijn aanpakken om de kwaliteit van binnenstad te verbeteren. Waar wij ons geld aan willen uitgeven? Onder andere gaan we meebetalen aan de centrummanager, de marketing van Meppel, leegstandsvermindering en veiligheid.”

Tjitske Visser: „Vanwege de kosten kunnen wij de centrummanager maar voor een heel beperkt aantal uren in de week benoemen. We zouden hem heel graag breder willen inzetten. Dat betekent dat er meer geld moet komen en dat zou bijvoorbeeld vanuit VECM kunnen komen.”

Gerard ter Braake: „In 2019 hadden wij 84 leden. Wij hebben het idee dat er in de binnenstad ongeveer 250 unieke eigenaren zijn van onroerend goed wat voor de verhuur van winkel en dergelijke bestemd is. Iedere eigenaar van onroerend goed dat niet-wonen is in BIZ-gebied kan lid worden van VECM. Wij gaan geen eigenaren van woningen belasten met investeren in activiteiten die ten goede komen van exploitatie van een winkel. Dat vinden wij niet gepast. We doen in januari of februari een draagvlakmeting. Wij zijn overtuigd dat wij dat succesvol gaan afronden. Mocht dat helaas niet lukken, gaan we het een jaar later weer proberen. Je kunt het niet voor iedereen goed doen. Ik hoop dat degene die tegenzijn - en de BIZ gaat door - dat zij ook de vruchten ervan plukken: geen leegstand, een verantwoorde huur en gewoon een dynamische en goede binnenstad waar het prettig winkelen is.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel