De bekende oud-zakenman Arnold Lakke uit Meppel is vorige week woensdag op 90-jarige leeftijd overleden. Na een periode waarin sprake was van een langzaam afnemende gezondheid bracht hij de laatste weken van zijn leven in het hospice door.

Als ondernemer had Arnold Lakke een vooruitziende blik en legde hij voor de ontwikkeling van een van de oudste familiebedrijven van Meppel een aansprekende dynamiek aan de dag. Als brandweercommandant was hij doortastend en energiek. Als voorzitter van de Meppeler Handelsvereniging ontpopte hij zich verrassend als een diplomatieke verbindingsman. Lakke was verder als voorzitter actief binnen de Stichting De Grote Trek, die tekende voor activiteiten voor de middenstand. Hij was jarenlang actief voor de Landelijke Rijvereniging Meppel en de Ponyclub. De paardensport was zijn passie, hoewel hij de laatste jaren niet meer op een paard zat.

Weldoener

In de vele bestuurlijke functies onderscheidde hij zich door zijn onvermoeibare daadkracht. Arnold Lakke was tot zijn 62ste jaar, toen hij het familiebedrijf overgaf aan zoon Marc, één van Meppels bekendste zakenmannen. Een sympathieke werkgever die ook oog had voor de belangen en noden van de Meppeler gemeenschap. Een onbekende kant van hem was zijn belangeloze optreden als weldoener: sociaal, royaal en met gevoel voor de menselijke maat jegens mensen die het minder goed hadden getroffen en wel eens in de klem kwamen te zitten.

Zijn vastberadenheid als brandweercommandant, toen nog opererend vanuit de kazerne aan de Marktstaat, grensde aan bravoure die af en toe kwam bovendrijven. Geen klus was onmogelijk. Angst kende hij niet. Hij bewaakte overigens wel de veiligheid van zijn brandweerlieden. Hij was uit hun gelederen voortgekomen en uiteindelijk benoemd tot commandant. Arnold Lakke werd door de mannen en vrouwen van de brandweer op handen gedragen. Tijdens vieringen van jubilea en de traditionele bijeenkomsten, zoals de nieuwjaarsreceptie, ging hij voor in gezelligheid. Zijn toespraken waren nooit van humor gespeend. Zijn authentieke optredens werden geapprecieerd door achtereenvolgende burgemeesters.

Koper- en blikslagerij

Arnold Lakke was trots op de geschiedenis van zijn bedrijf. In 1839 startte Leffert van Dijk een koper- en blikslagerij op De Wheem. Zijn zoon en naamgenoot begon rond 1870 met de verkoop van niet-zelfgemaakte artikelen. De derde Leffert van Dijk had geen opvolging. Toch bleef de zaak in de familie. Twee neven (en pleegkinderen), Egbert en Arie Lakke, namen in 1927 samen met hun oom de leiding op zich. In 1940 kwam Arie om het leven bij een brand in Meppel. Na de oorlog sloot de firma Van Dijk zich aan bij de inkoopvereniging Necomij (Ivana Groep). Daarvan was Arnold Lakke jarenlang voorzitter, een functie die nu wordt bekleed door zijn zoon Marc Lakke.

In 1955 startte Van Dijk een filiaal aan de Van Echtenstraat in Hoogeveen. In 1965 droeg Egbert de leiding over aan zijn zoon Arnold, nadat ze een aantal jaren samen hadden gewerkt. Arnold verbouwde vele malen de bedrijven en Van Dijk groeide uit tot een belangrijke regionale speler.

Arnold Lakke droeg in 1992 de leiding van het familiebedrijf over aan zijn zoon Marc. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. In 1997 verhuisde Van Dijk zowel in Hoogeveen als in Meppel vanuit het centrum naar industrielocaties. Vanaf eind 2008 is er tevens een vestiging in Emmen.

Paarden

Nadat hij de leiding van het bedrijf had overgedragen, brak een avontuurlijke periode aan, waarin het echtpaar Lakke naar alle uithoeken van de wereld reisde. Daaraan kwam een triest einde door het overlijden van zijn echtgenote. Lakke voelde er niets voor in zijn eentje op reis te gaan. Hij bracht de dagen door op zijn verbouwde boerderij aan de Reggersweg. In de paardenstal stonden meerdere paarden. Hij hield op het laatst één oude trouwe vriend over die hij af en toe voor zijn rijtuig spande voor een ontspannen ritje. Lakke kon geroutineerd mennen, maar de meeste Meppelers kennen hem van de jaarlijkse intocht op de rug van Amerigo.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel