Isala Meppel gaat starten met het vanuit huis begeleiden en controleren van patiënten met multiple sclerose (MS). Hiervoor wordt een app ingezet, die ontwikkeld is door MS-neurologen: de ‘MSMonitor’.

Dit ‘intelligente dashboard’ geeft de neuroloog en de MS-verpleegkundige een goed beeld van de patiënt. Daardoor kunnen ze adviezen op maat geven. Het MS-expertise centrum is gevestigd in het Isala-ziekenhuis in Meppel.

'Een MS-patiënt kan soms fysiek maar één activiteit per dag aan. Dat is bijvoorbeeld een bezoek aan het ziekenhuis. Als er online contact is, is er conditie over voor iets anders, iets leukers.'

In Isala wordt vanaf 2016 gewerkt aan de MSMonitor in samenwerking met patiënten en behandelaars. MS is een ziekte die de zenuwen aantast. Daardoor kunnen mensen veel verschillende soorten klachten hebben. Juist dan is het belangrijk bij online zorg goed inzicht te hebben in wat er precies aan de hand is. Patiënten kunnen aangeven hoe het over het algemeen met hen gaat, maar ook specifiek bepaalde klachten benoemen, zoals urinewegproblemen.

De patiënt kan dankzij de digitale MSMonitor ook zelf veel doen. Zo is er een test of je wel of niet een aanval van MS hebt. Het systeem geeft dan advies over wat je moet doen.

Corona

Gezien de huidige corona-epidemie wordt thuismonitoring steeds belangrijker. Esther Zeinstra denkt dat door de deze epidemie de zorg gedwongen wordt om systemen voor thuismonitoring sneller te introduceren. „Dit is deels voortschrijdend inzicht, maar het krijgt een extra duwtje in de rug door de corona-uitbraak. In de afgelopen jaren hebben we MERS en SARS gehad. De coronapandemie is niet de laatste. We moeten er rekening mee houden dat we dit probleem af en toe terugkrijgen. We moeten de zorg daarop gaan inrichten.”

„De komst van de MSMonitor is een flinke vooruitgang”, vervolgt ze. „Wij kunnen beter maatwerk leveren, ook als het consult online plaatsvindt, bijvoorbeeld via beeldbellen. Een volgende stap is dat patiënten thuis zelf bloed prikken”

Isala heeft in de pilot zo’n vijftig patiënten betrokken om te onderzoeken of MSMonitor een passende, veilige en voor de patiënt bruikbare applicatie is om meer inzicht in hun aandoening te krijgen. Ook ICT-leveranciers spelen een rol in dit complexe project.

De MSMonitor is één van de online services van Isala. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel, met nevenvestigingen in Steenwijk en Kampen, hebben de ambitie de dagelijkse zorg ook online beschikbaar te maken voor iedereen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de zorgverlening.

Vragenlijsten

De app is zodanig ingericht dat als de patiënt de vragenlijsten invult die zelf en de zorgverleners grafisch zeer overzichtelijk het verloop van de ziekte kunnen zien. De dokters kunnen daarop inspelen. Daarnaast zijn er aparte vragenlijsten over precaire zaken waar mensen uit zichzelf niet zo gemakkelijk over praten. Het gaat onder meer om incontinentie en seksueel functioneren. Het invullen van deze vragenlijst is anoniem achter een computer. De bevindingen kunnen aanleiding zijn om meer aandacht aan een actueel probleem te besteden. Bovendien wordt een patiënt er zelf ook bewuster van, waardoor het makkelijker is om het probleem aan te kaarten.

De monitor wordt gebruikt door patiënten om zich voor te bereiden op het spreekuur. „Nieuw is dat wij hiermee een deel van de controles in het ziekenhuis willen vervangen”, aldus Esther Zeinstra. „Het komt voor dat mensen niet naar het ziekenhuis durven komen vanwege corona. Dankzij de app kunnen we met de patiënt op afstand via beeldbellen zien hoe de gezondheid is. Als het niet goed gaat, kunnen we eerder ingrijpen en moeten mensen misschien toch naar het ziekenhuis komen. Als het wel goed gaat, besparen we ze een bezoek aan het ziekenhuis. Een MS-patiënt kan soms fysiek maar één activiteit per dag aan. Dat is bijvoorbeeld een bezoek aan het ziekenhuis. Als er online contact is, is er conditie over voor iets anders, iets leukers.’’

Voordelen

Op grond van de bevindingen in de MSMonitor kan de medicatie worden aangepast. Dit heeft voordelen voor patiënt én zorgverlener. Via een speciale applicatie krijgen patiënten die ingewikkelde medicatie gebruiken op tijd een seintje dat ze bloed moeten laten prikken. Patiënten kunnen door deze vernieuwing grotendeels door de verpleegkundig specialist worden gevolgd. Zodoende kunnen de MS-specialisten zich concentreren op ingewikkelder problematiek.

loading

Tijdens de controle-afspraken die vier keer per jaar plaatsvinden, kan niet alles aan bod komen. Zeinstra: „Mensen vertellen hooguit over de afgelopen twee tot drie weken. Daardoor missen we een enorm stuk aan informatie. Bij doorvragen, maar vaak heb je daar te weinig tijd voor, blijkt dat er een periode was met meer of andere problemen. Of mensen verliezen opeens hun baan. Dat kan zijn veroorzaakt, doordat de MS-patiënt in de periode daarvoor minder goed functioneerde. Of er ontstaan relatieproblemen. Door de inzichten vanuit de app kunnen zorgverleners eerder ingrijpen bij een actuele problematiek.”

De MSMonitor is door een brede groep gespecialiseerde neurologen verder ontwikkeld. Het is een online programma, dat continu wordt aangepast op grond van adviezen van een werkgroep. Verbeteringen vinden binnenkort ook plaats op basis van interviews met patiënten door de Universiteit Maastricht. Deze verbeteringen komen ook ten goede aan het MS-centrum.

Of dat centrum een prominente plek krijgt in het nieuwe ziekenhuis? Esther Zeinstra glimlacht verwachtingsvol. Met de nadruk op flexibele werkplekken bij de inrichting van de nieuwe poli heeft ze hierover geen enkele zekerheid.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel