Een initiatiefgroep gaat onderzoek doen naar de belangstelling voor en mogelijkheid tot realisatie van een vrije school voor voortgezet onderwijs in Meppel. Maandagavond kwam de groep bijeen om een stappenplan te bespreken.

De initiatiefgroep bestaat uit ervaren mensen uit het onderwijs die het vrijeschoolonderwijs een warm hart toedragen. „De vrije scholen zijn in Nederland enorm in opmars. Als je nu in Groningen naar een vrije school wilt, kom je op een wachtlijst,” vertelt Anne Lok, lid van de initiatiefgroep en docent op een school voor voortgezet onderwijs in Heerenveen.

„Het idee speelt bij mij en enkele andere onderwijsliefhebbers al enkele jaren. Naarmate we hier meer mee bezig zijn, krijgen we steeds meer enthousiaste reacties. Ik ben in het onderwijs betrokken geweest bij vele concepten. De vrije school vind ik het meest waardevol en zinvol voor een kind. Het is meer dan toetsen van woordjes alleen, het gaat er ook om of een kind lekker in zijn of haar vel zit.”

Ze vervolgt: „Een kind ontwikkelt een eigen meetlat en hoeft niet alleen te voldoen aan een meetlat die van buitenaf wordt opgelegd. Het is veel meer dan alleen de cognitieve ontwikkeling. Het gaat ook om het creëren van een stevige basis in de samenleving. Ik denk dat het vrijeschoolonderwijs in opkomst is, omdat ouders hun kinderen een tegenwicht willen bieden aan het presteren alleen.”

Animo peilen

De initiatiefgroep gaat binnen afzienbare tijd de animo voor een vrije school VO in Meppel peilen. Lok: „Dat kan natuurlijk op veel verschillende manieren, zoals via sociale media, brieven of online aanmeldingen. Volgende week zullen we daar de knoop over doorhakken. Natuurlijk zou een peiling kunnen tegenvallen, maar we geloven zo erg in onze ideeën, dat we er vertrouwen in hebben dat het goed gaat komen. Als je ergens in gelooft, heb je dat vertrouwen.”

Peiling van de belangstelling is een landelijke vereiste bij de start van een school. „Dan heb je sowieso iets om te laten zien.” Over de bestuursvorm van het voortgezet vrijeschoolonderwijs is bij de initiatiefnemers nog geen duidelijkheid. „Sommige vrije scholen vallen onder een regulier onderwijsbestuur. Dat scheelt enorm in administratieve lasten. Tegelijkertijd ben je je volledige zelfstandigheid kwijt. Het is nu nog heel lastig om een uitspraak te doen over een vorm of locatie.”

‘Beperking dat er geen vrije school voor voortgezet onderwijs is in Meppel’

De initiatiefgroep bestaat uit zo’n tien personen en breidt zich nog altijd uit. In het verleden heeft Meppel wel een vrije school voor voortgezet onderwijs gekend. „Meppel heeft nu vier scholen voor voortgezet onderwijs, vrij traditioneel. Ik vind het een beperking dat daar geen vrije school bij zit. In het onderwijs wordt vaak de waarde onderschat van het samenzijn en samen leren. Op de vrije school liggen juist de accenten op het samenzijn. Interactie in een groep zorgt voor groei en bloei bij leerlingen. Er wordt gekeken naar hoe een kind staat in zijn of haar wereld en zijn of haar leef- en schoolomgeving. Een kind kan dan veel mooier groeien.”

Anne Lok heeft veel lesgegeven op het atheneum en gymnasium. „Ik heb veel leerlingen in een burn-out terecht zien komen. Het stressniveau is zo hoog, dat de vraag zich vaak voordoet of ze nog wel in balans zijn. Ze moeten omgaan met alles wat de samenleving hen toewerpt.”

„Het gemiddeld aantal kinderen per gezin in Nederland is 1,7. Als je 1 of 2 kinderen hebt, is het prettig als ze ergens succesvol in zijn. Succes wordt vaak in verband gebracht met een hoge opleiding. Het is heel zuur als een door succes gedreven gymnasiumleerling die een burn-out krijgt, erachter komt dat hij niet aan zijn eigen meetlat aan het voldoen is, maar aan een meetlat die van buitenaf is opgelegd. Ons streven op de vrije school is leerlingen niet op hun tenen te laten lopen, maar te zorgen dat ze stevig in de samenleving komen te staan.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel