Het studiejaar van het Drenthe College in Meppel begint met de uitbreiding van het aantal leslocaties. Om de coronarichtlijnen, met name de anderhalve meter afstand, te kunnen opvolgen heeft de school extra ruimte gehuurd.

Op donderdag en vrijdag krijgen zo’n zestig tot tachtig studenten les in de Kruiskerk in de Haveltermade. Regiodirecteur Silvester Koehoorn is blij met deze oplossing.

Het was een hele klus, maar het is gelukt. De roostermakers hebben voor de komende tien weken een rooster in elkaar weten te knutselen waarin de meeste studenten minstens vier dagdelen op school zijn. Daarbij was extra aandacht voor de eerstejaars, voor wie groepsvorming heel belangrijk is, en praktijklessen.

Geen kantine

De studenten, dat zijn er ongeveer duizend, krijgen de komende tijd op drie verschillende manieren les. „Het grote verschil met het voortgezet onderwijs is dat onze studenten anderhalve meter afstand moeten houden. We werken met tijdssloten, de studenten beginnen gefaseerd aan hun lessen en er zijn zo min mogelijk bewegingen door het gebouw. De kantine kan niet nog niet open en dat is best een uitdaging. De studenten mogen naar buiten of blijven in het lokaal”, legt Silvester Koehoorn uit. De mondkapjes zullen ook bij het Drenthe College opduiken, maar dan alleen in de praktijklessen waarbij het onmogelijk is voldoende afstand te houden.

De roosters gaan uit van gewoon les in de klas, helemaal digitaal, of wel op school, maar niet met de volledige groep, bijvoorbeeld met dubbele lessen. „Het is een knap staaltje van de planners. Er is de afgelopen tijd een hoop geleerd, ook door ons. Het is fantastisch om te zien hoeveel veranderingen de docenten hebben weten op te vangen”, vindt Koehoorn. „We hebben elkaar positief verrast.”

Terra

Terra Meppel MBO heeft de eerste weken er al op zitten. Houd afstand, houd je aan de regels, al is het maar al om te voorkomen dat er weer nieuwe maatregelen komen. Dat is het dringende advies van afdelingsdirecteur Onne Folkeringa aan zijn studenten. De docenten en ook studenten van Terra zijn heel blij dat ze weer op school zijn. „Los van de gezelligheid werkt het voor sommige leerlingen ook beter om klassikaal les te krijgen”, weet Folkeringa. „Digitaal onderwijs is mooi, maar geen volwaardige vervanging voor fysiek onderwijs. Hoe langer het duurt, hoe lastiger het wordt.”

Voor de zomervakantie waren op de locatie aan de Werkhorst alleen studenten te vinden voor examens en examenvoorbereiding. Nu is het fysieke onderwijs weer opgepakt, maar nog niet als vanouds. „De nadruk ligt op praktijklessen, studieloopbaanbegeleiding en de eerstejaars. We hebben een aangepast rooster, een deel is fysiek op de vestiging, vakken als Nederlands, Engels en rekening worden digitaal gegeven.”

Discipline

De lokalen en kantine zijn zo ingericht dat de studenten en docenten overal anderhalve meter afstand kunnen houden. Mondkapjes zijn op school niet nodig, maar wel als studenten in een busje naar een praktijklocatie gaan. „Dit bedenk je natuurlijk aan de tekentafel en dan moet je afwachten hoe het werkt. Gaandeweg doe je ervaring op en dan moet je soms iets aanpassen. Het vraagt discipline van iedereen en het gaat natuurlijk wel eens mis, maar dan is het ieders taak om elkaar daarop te wijzen.”

Op Terra Meppel MBO zijn nog geen coronabesmettingen voorgekomen. Dat het virus momenteel meer in jongerengroepen te vinden is, maakt de docenten volgens Onne Folkeringa wel waakzaam. „De ene docent maakt zich meer zorgen dan de andere. Wie snottert moet naar huis en zich laten testen. Als het om een enkele docent gaat, kunnen we dan onderling oplossen, als het bij zes gebeurt, dan zal er lesuitval zijn”, vertelt Folkeringa, die beseft dat het nu nog de rustige nazomerperiode is. „Ik ben heel nieuwsgierig hoe dit in het najaar verloopt, als de verkoudheidsvirussen weer opkomen. We moeten er rekening mee houden dat we tot en met kerst te maken hebben met deze maatregelen. We moeten eerst de winter maar eens doorkomen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel