De weg naar de hel is geplaveid met eindeloos nieuwe plannen. De Hollandse ziekte is dat we zo groot willen dromen dat we niet uit de startfase komen. In de ziekenhuizen van Isala in Zwolle en Meppel zijn de eerste slimme toepassingen van transport per drone in praktijk gebracht.

„De eerste stappen, de energie, de investeringen en de coalitie met partners zijn aanwezig. Een goed moment voor het ministerie om in te stappen”, aldus secretaris-generaal Erik Gerritsen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij sprak donderdagmiddag de bereidheid tot samenwerking uit tijdens de landelijke online afsluiting van de Slimme Zorg Estafette.

Geoefend

Tussen de Isala-ziekenhuizen in Meppel en Zwolle is de afgelopen maanden geoefend met medicijnvervoer per drone. Het was voor het eerst in ons land dat een medische drone over een lange afstand - 15 kilometer - vloog boven dunbevolkt gebied. Het medicijntransport per drone is door de afwezigheid van files sneller en veiliger dan via de weg. Tot medio 2021 worden delen van het beoogde traject Meppel-Zwolle getest.

Het ministerie bood zijn hulp aan bij de inpassing van dit nieuwe transport binnen de Europese wetgeving. Deze is streng mede in verband met oefenvluchten van de luchtmacht. Defensie wil het oefengebied boven Drenthe uitbreiden. De topambtenaar waarschuwde de initiatiefnemers. „Als er een drone door een ongeluk uit de lucht valt, is het project voor zeker tien jaar van de baan.”

Testvluchten

De samenwerkende partijen onderzoeken of in de nabije toekomst drones op grote schaal kunnen worden ingezet voor medisch transport. Het gaat onder meer om bloed, medicijnen en diagnostische monsters naar patiënten en zorglocaties. Voor deze testvluchten zijn ontheffingen verleend door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De eerste testvluchten hebben inmiddels met succes plaatsgevonden. Daarvan is veel geleerd, aldus projectleider Klaas Henk van der Steege en initiator Jan van der Kolk van Isala Zwolle. Zij vertelden donderdagmiddag het een en ander over de verdere ontwikkeling van het project. De exacte resultaten worden binnenkort bekendgemaakt.

Spoedzendingen

Met het initiatief ‘Medical Drone Service’ onderzoeken ANWB en PostNL met medische partners Erasmus MC, Isala, bloedbank Sanquin, Certe en technologiepartners Avy, de bouwer van de drones en KPN de inzet ervan bij het vervoer van medische spoedzendingen. KPN regelt dat voor een dronetransport voorrang wordt toegekend in het luchtverkeer. De ANWB heeft de vergunningen afgesloten. Projectleider Klaas Henk van der Steege legde contacten met provincies, gemeenten en natuurorganisaties om draagvlak voor het experiment te creëren.

Met de inzet van medische drones wil Isala de zorg verbeteren. Bij een bloedafname in Meppel kan een lijndienst per drone het bloed snel naar het lab in Zwolle voor onderzoek vervoeren. Er wordt alleen tijdens werkdagen gevlogen van het ziekenhuis in Meppel naar Zwolle. Er wordt geland in een weiland ten noorden van Zwolle. Het laatste deel van het traject naar het ziekenhuis in Zwolle ligt in bebouwd gebied en wordt in een later stadium uitgevoerd.

Orgaantransplantaties

Tijdens de digitale bijeenkomst werd suggesties gedaan voor uitbreiding van dronevervoer. Daarbij werd gedacht aan een toepassing voor orgaantransplantaties en het snelle vervoer van reanimatiemateriaal. Ook biedt de drone uitkomst voor bijvoorbeeld de Waddeneilanden. Secretaris-generaal Erik Gerritsen deed de suggestie dat dronetransport van vaccins tijdens een toekomstige pandemie wellicht uitkomst kan bieden. „Moet er wel een koelkastje onder worden gehangen. Maar eerst met kleine stappen beginnen”, benadrukte hij.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel