De Oecumenische Gemeente in de Oosterboer wil zich afsplitsen van de Protestantse Gemeente Meppel. De wijkkerkenraad Het Erfdeel werkt aan een strategie om zelfstandig verder te gaan binnen de PKN, de Protestantse Kerk Nederland.

Nadat de Algemene Kerkenraad in 2018 besloot om in de toekomst uit te gaan van één kerkgebouw bleek dat de Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel moeite had met het loslaten van de eigen kerkzaal in de Oosterboer .

In de periode na dat besluit heeft Het Erfdeel zich afgevraagd of er een andere oplossing mogelijk zou zijn. Er zou ook in de toekomst gebruik kunnen worden gemaakt van de kerkzaal van VanBoeijen. De wijkkerkenraad heeft een enquête onder de gemeenteleden gehouden. Daaruit kwam volgens de Algemene Kerkenraad naar voren dat een meerderheid van hen er de voorkeur aan geeft binnen de Protestantse Gemeente Meppel te blijven.

Compromis biedt wijkgemeente jaar de tijd

Een commissie onder leiding van de classispredikant ds. Jan Hommes heeft een compromis uitgewerkt. Het voorstel houdt in dat Het Erfdeel een zelfstandige wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Meppel blijft. Met eigen vieringen in de vernieuwde Oude Kerk en een eigen predikant.

Een overgang van de eigen kerkzaal in de Oosterboer naar een gezamenlijk gebruik van de verbouwde kerk ervaren veel gemeenteleden van de Oecumenische wijkgemeente als „ingrijpend”. De commissie Hommes heeft voorgesteld dat Het Erfdeel na de afronding van de verbouwing maximaal nog een jaar in de eigen kerkzaal kan blijven kerken. Dit biedt de wijkkerkenraad van Het Erfdeel de mogelijkheid de overgang naar de verbouwde kerk zorgvuldig voor te bereiden.

Wijkkerkenraad kiest voor splitsen

De wijkkerkenraad wijst het plan van de commissie Hommes af. Na een verkennend gesprek is er voor de wijkkerkenraad onvoldoende basis om met vertrouwen vervolggesprekken aan te gaan. Een van de bezwaren is dat de pluriformiteit en de eigenheid voor de langere termijn niet is gewaarborgd. De benodigde investering, met alle daarbij behorende onzekerheden, is onverantwoord en wordt niet aangehouden tot na de uitkomst van de gesprekken, aldus de wijkkerkenraad.

„Er is simpelweg op dit moment geen vertrouwen in samenwerking met de huidige Algemene Kerkenraad. We zijn weloverwogen tot het besluit gekomen om verder te gaan met splitsen. Als wij zouden gaan vieren in het straks nieuwe gebouw dan zijn wij ook verantwoordelijk voor de onverantwoorde uitgave van 2 miljoen euro voor de verbouw van een kerk. Wij kunnen hier niet achter staan”, aldus Wilma Heeres namens de wijkkerkenraad in Gaandeweg, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Meppel.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel