De dwangsom die de gemeente Meppel heeft opgelegd aan afvalverwerker T. uit Rouveen blijft staan. De Raad van State heeft geoordeeld dat de gemeente bevoegd was om dit op te leggen.

De afvalverwerker heeft van de gemeente Meppel meerdere dwangsommen gekregen, in totaal goed voor 70.000 euro. Het gaat om een dwangsom voor het overtreden van het bestemmingsplan en de bouwregels en een dwangsom voor het overtreden van de milieuregels. Beide dwangsommen zijn door de gemeente ingevorderd, wat betekent dat de afvalverwerker in totaal 70.000 euro moet betalen.

Een dwangsom behandeld

De Raad van State behandelde nu één dwangsom, die van 10.000 euro voor het schenden van het bestemmingsplan. De afvalverwerker vindt namelijk dat de gemeente niet bevoegd is om handhavend op te treden, omdat er geen sprake zou zijn van een overtreding. Het gaat allemaal om een groenstrook van 5 meter, aan de kant van de weg. Volgens de afvalverwerker rust op het hele terrein van de milieustraat, inclusief die strook van 5 meter, de bestemming ‘bedrijventerrein’ en mocht hij het dus gebruiken voor de opslag van afval. De gemeente vindt van niet. De afvalverwerker voert op dat de strook al 23 jaar gebruikt wordt voor opslag.

De Raad van State geeft de gemeente gelijk en stelt dat de strook niet gebruikt mag worden voor opslag. Daardoor was de gemeente dus bevoegd om de dwangsom op te leggen en in te vorderen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel