Het Covid 19-virus heeft in de loop van de maand december hard toegeslagen in verpleeghuis Reggersoord en verzorgingshuis Reestoord, beide gevestigd in Meppel. In Reggersoord waren alle 60 bewoners van de verpleegafdelingen en de revalidatieafdeling besmet en maar liefst 75 procent van de verpleegkundigen en de verzorgenden.

In Reestoord werden 40 van de 120 bewoners besmet. ,,Wat we precies kunnen nagaan is dat vijf bewoners van Reggersoord en zeven bewoners van Reestoord door corona zijn overleden”, aldus Noorderboog-bestuurder Erwin Duits.

Onder controle

In verpleeghuis Zonnekamp in Steenwijk, het Jan Thijs Seinenhof in Diever, woonzorgcentrum Nijenstede in Steenwijk en De Menning in Wilhelminaoord bleef het aantal besmettingen beperkt. De situatie is inmiddels onder controle, benadrukt Duits. Drie verpleegafdelingen van Reggersoord en heel Reestoord zijn weer opengesteld voor bezoek.

Noorderboog biedt zorg en ondersteuning aan mensen met lichamelijke problemen en mensen met geheugenproblemen. Dit gebeurt op vijftien locaties in de wijde regio. Ze ondersteunt ook ouderen met een intensieve zorgvraag om zo lang mogelijk thuis te wonen.

Kaailanden

Al eerder werd Noorderboog geconfronteerd met een corona-uitbraak. Deze vond plaats in het verpleeghuis voor bewoners met dementie Kaailanden aan de Heerengracht in Meppel tijdens de eerste golf in het voorjaar van 2020. Zes van de 24 bewoners zijn helaas overleden.

Tijdens de eerste lockdown volgde Noorderboog de strenge richtlijnen van het RIVM en liet het in de verpleeg- en verzorgingshuizen geen familiebezoek toe. Daarvan heeft Noorderboog geleerd. Een dergelijke harde maatregel wordt niet meer opgelegd, behalve bij buitengewoon ernstige omstandigheden, zoals tijdens de grote uitbraak in Reggersoord. De sluiting gebeurde overigens in nauw overleg met familie en cliëntenraad.

Eenzaamheid

Het laatste verbod op bezoek werd afgekondigd vlak voor de kerstdagen. Alle gemeenschappelijke activiteiten, zoals zangmiddagen en de bingo, werden geschrapt. De ontspanning bleef beperkt tot spelletjes en andere kleinere activiteiten op de verschillende afdelingen. Dit alles om verdere besmetting te voorkomen. In Reestoord werd mondjesmaat wel bezoek toegestaan. Steeds in nauw overleg met familie.

Bestuurder Erwin Duits benadrukt dat er veel is geleerd van de eerste lockdown. Hij citeert premier Mark Rutte dat toen met vijftig procent kennis honderd procent besluiten moesten worden genomen. Met soms verregaande gevolgen, zoals vereenzaming van de bewoners. De meer dan 2000 personeelsleden van Noorderboog hebben er destijds alles aan gedaan om eenzaamheid te voorkomen, maar familie niet zien, is volgens Duits niet te compenseren.

Saamhorigheid

Tijdens de grote uitbraak in Reggersoord en het uitvallen van 75 procent van de medewerkers was het alle hens aan dek voor Noorderboog. Vanuit andere locaties werden verpleegkundigen en verzorgenden ingezet. Ook kantoorpersoneel meldde zich spontaan aan. ,,Deze saamhorigheid was ontroerend.

„Een corona-uitbraak is afschuwelijk, maar het brengt ook bijzondere kwaliteiten bij mensen naar boven. Dan zie je dat we hier voor elkaar klaarstaan.’’

Duits graaft in zijn geheugen en gaat terug naar maart 2020 toen het Covid 19-virus begon rond te waren. Noorderboog, zegt hij, ging strak in de regie zitten. ,,Het virus was onbekend en het onbekende zorgde ook voor angst. Men had behoefte aan duidelijke instructies. We hebben een crisisteam opgezet en hadden dagelijks overleg. Ik denk dat die duidelijkheid en strakheid ons in het begin hebben geholpen. Tot we te maken kregen met de eerste besmetting in Kaailanden. Toen hebben we echt ervaren hoe heftig corona is. Het overlijden van bewoners, het besmet raken van personeel. Er was ook wel paniek om wat we moesten doen. Terugkijkend kan ik het team een groot compliment geven.’’

De eerste coronacrisis was een leerproces voor later. Duits: ,,We hebben in die periode geleerd zaken praktischer te maken, te visualiseren met filmpjes voor de bewoners. Bijvoorbeeld hoe zet je mondkapjes op, hoe werken hygiënemaatregelen. Dat werkt beter dan tekst.’’

Tegen besmette bewoners op een geriatrische revalidatieafdeling kon het personeel aangeven dat ze op hun kamer moesten blijven. Voor bewoners met dementie in Kaailanden die gewend zijn vrij rond te lopen, was dat veel moeilijker.

Analyse

In de zomerperiode nadat de maatregelen van het RIVM waren versoepeld, zijn de procedures en protocollen voor de verpleeg- en verzorgingshuizen van Noorderboog aangescherpt.

Duits: ,,We wisten dat er een tweede golf zou komen. Op iedere locatie werd met de kwaliteitscoördinatoren een analyse gemaakt van wat goed had gewerkt en wat minder. Heeft iedereen de procedures goed gehanteerd? Daar hebben we ruimschoots de tijd voor kunnen nemen.’’

Noorderboog trok in september een dag uit om op een mooie locatie in Havelte met een groot aantal betrokkenen diepgaand van gedachten te wisselen. Gastspreker was hoogleraar filosofie en Denker des Vaderlands René ten Bos, die een voordracht hield over zijn visie op corona.

Duits: ,,Als het virus weer toeslaat, hoe gaan we er dan in, welke maatregelen moeten dan achterwege blijven? Onze conclusie was over het sluiten van de locaties: dat willen we nooit meer. Hoe zwaar dat was voor de bewoners, welk leed dat heeft veroorzaakt, zowel voor bewoners als families. Alleen als iemand ging overlijden, mocht een familielid in volle bepakking naar binnen om in de terminale fase afscheid te nemen. Hoe triest wil je het hebben dat je voor die tijd niet aanwezig mocht zijn. Dit soort beelden raakte ook het personeel. Hoe goed is iemand in de terminale fase en welk gesprek heb je dan nog? Dit heeft er echt ingehakt. Dat we met elkaar diepgaand het gesprek voerden destijds helpt ons nu nog steeds in iedere discussie. Dat hebben we tijdens die bijeenkomst afgesproken.’’

Vaccinaties

Het merendeel van het met corona besmette personeel is hersteld, terwijl een gering aantal meer tijd nodig heeft om op te krabbelen. Duits ziet geen verband met de leeftijd van betrokken medewerkers. Er zijn ook personeelsleden in Reggersoord die nergens last van hebben gehad. Iedereen werd getest. Ook Erwin Duits, twee keer en beide keren was de uitslag negatief.

De vaccinaties van de bewoners en het personeel beginnen binnenkort. De medewerkers die in de directe zorg werkzaam zijn, circa 1700, moeten individueel een afspraak maken met de GGD om op de TT-locatie in Assen te worden gevaccineerd. De in totaal 520 bewoners in de verpleeghuizen van Noorderboog worden door eigen personeel met het Pfizer-vaccin ingeënt. Dit deel van het vaccinatieprogramma begint volgende week dinsdag.

De bewoners van de verzorgingshuizen vallen onder de verantwoordelijkheid van de huisartsen en krijgen het Moderna-vaccin. Als er geen tekorten optreden, zijn alle bewoners en medewerkers in de loop van maart gevaccineerd. Duits: ,,We hopen net voordat de Britse variant zich uitbreidt.’’

De leiding van Noorderboog komt niet te weten welke medewerkers wel en welke niet zijn gevaccineerd. Om privacy-redenen. Erwin Duits is daarover verbaasd. Hij plaatst ook vraagtekens bij de wijze waarop bewoners en personeel worden gevaccineerd. Duits vindt de procedure tamelijk omslachtig. ,,Allemaal verschillende lijnen die het vaccinatieprogramma vrij ingewikkeld maken.’’

Volgens hem was het veel logischer geweest iedereen per locatie te vaccineren, zowel bewoners als medewerkers tegelijk, en niet via de huidige verschillende routes. Wie houdt nog het overzicht?’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel