Subsidie voor restauratie Meppeler Stadsmolen: binnenkort weer echte Meppeler mosterd in lokale winkels en horeca

Binnenkort weer Meppeler mosterd uit Stadskorenmolen De Vlijt in Meppel.

Stichting Stadskorenmolen De Vlijt in Meppel krijgt van de provincie Drenthe 96.899 subsidie voor de restauratie en herbestemming van de Meppeler stadsmolen. Daarmee komt het hart van de molen, de maalinrichting, weer terug.

De provincie Drenthe geeft met de toekenning de aftrap voor een subsidieregeling die (dreigende) leegstand voorkomt en herbestemming van karakteristiek bezit wil stimuleren.

Vanuit de cultuurnota is voor de nieuwe subsidieregeling de komende vier jaar jaarlijks ruim 1,3 miljoen euro beschikbaar. De subsidieaanvraag van Stichting Stadskorenmolen De Vlijt werd op 1 januari 2021 net na middernacht ingediend en werd als eerste toegekend.

Mosterdmolen weer in bedrijf

De laatste decennia raakte Stadsmolen De Vlijt in verval. De volledige maalinrichting ontbrak, waardoor er geen productie mogelijk was. Na vele jaren van fondswerving door de molenaar en het stichtingsbestuur kon een deel van de maalinrichting herbouwd worden. Maar de mosterdmolen was nog steeds niet in bedrijf. De gemeente Meppel wees de molen in 2020 aan als gemeentelijk monument. Hierdoor kon de stichting een provinciale subsidie aanvragen.

Meppeler mosterd

Met de subsidie kan de molen weer gaan draaien en zal echte Meppeler mosterd terugkomen in lokale winkels en horeca. Na de restauratie zijn bezoekers welkom in de molen om het productieproces van de mosterd van dichtbij te bekijken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel