De aanvraag voor de verbouwing van de Oude Kerk aan de Groenmarktstraat in Meppel ligt bij de gemeente. Het College van Kerkrentmeesters dat de voorbereiding en de uitvoering begeleidt, heeft een budget van 1,8 miljoen euro tot zijn beschikking. Zodra de gemeente de vergunning heeft afgegeven, kunnen de werkzaamheden medio februari 2021 starten.

De Oude Kerk krijgt een nieuw dak, een nieuwe vloer en de banken worden vervangen door stoelen. Aan de linker zijde van de huidige preekstoel wordt een glazen wand aangebracht, waardoor dit deel van de kerk als een soort foyer kan worden gebruikt. Verder worden alle ramen vervangen door dubbel glas. Tijdens de verbouwing worden ook reeds bestaande plannen voor groot onderhoud uitgevoerd. Dit geldt ook voor het uit 1913 daterende orgel.

Tijdens een digitale bijeenkomst beantwoordde het College van Kerkrentmeesters dinsdagavond vragen van gemeenteleden over het verbouwingsplan. Voorzitter Jan Oldebesten van de algemene kerkenraad benadrukt dat de planvorming in alle openheid heeft plaatsgevonden.

Rapport

De Oude Kerk wordt hét onderkomen van de Protestantse Kerk Nederland in Meppel. Het Zwolse adviesbureau Het Oversticht heeft over de kerk een uitgebreid bouwhistorisch rapport opgesteld. Daarin wordt de als provinciaal monument beschermde kerk omschreven als ‘van algemeen belang vanwege cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarden’.

Het werd als gereformeerde kerk op 19 februari 1897 in gebruik genomen naar een ontwerp van architect Roelof Egbert Kuipers (1855-1922). In het rapport wordt een overzicht gegeven van de in de loop der jaren uitgevoerde restauraties en opknapbeurten. De opstellers komen tot de conclusie dat de cultuurhistorische waarde van de kerk hoog is. Bovendien neemt de kerk nog altijd een beeldbepalende plek in. De toevoegingen door de restauraties in 1924 en 1972 worden grotendeels positief gewaardeerd. Bij die aanpassingen en verbouwingen zijn het exterieur en het interieur grotendeels in tact gebleven.

Verder wordt in het rapport aangegeven welke onderdelen van het kerkgebouw ,’zo weinig mogelijk’’ moeten worden veranderd, zoals het houten kerkplafond en de constructie ervan.

Grote Kerk

Zodra de gemeente de vergunning voor de verbouwing heeft afgegeven, kan met de werkzaamheden worden begonnen. Dit wordt volgens voorzitter Berend Bossen van het College van Kerkrentmeesters waarschijnlijk februari. De klus moet in de loop van augustus volgend jaar zijn geklaard. In de verbouwingsperiode worden de diensten gehouden in de Grote of Maria-Kerk. Ook in het kerkelijk centrum Trias vinden aanpassingen plaats met een nieuwe keuken en een nieuwe toiletgroep.

Iedere zondag wordt de eredienst in de Oude Kerk voor uitzending op onder meer YouTube opgenomen. Dit gebeurde deze zomer op zaterdagmiddag in de Grote Kerk. Dankzij de aanwezigheid van een moderne audiovisuele installatie werden de opnames voor de kerkdienst verplaatst naar de Oude Kerk. Dit blijft zo totdat de verbouwing begint. De vernieuwde Oude Kerk krijgt multimediale faciliteiten, omdat de behoefte om thuis diensten te volgens sterk is toegenomen.

Volgens Bossen is het College van Kerkrentmeesters in gesprek met betrokken inwoners over de wijze waarop de Grote Kerk kan worden behouden. Zowel religieuze als culturele bijeenkomsten moeten mogelijk blijken, aldus Bossen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel