Verenigingen in Meppel hebben 'wel wat anders aan hun hoofd' dan praten over subsidies

Het stadhuis in Meppel. Foto Daan Prest

De aandacht van verenigingen in Meppel gaat vooral uit naar het overeind houden van hun organisatie. Organisaties en verenigingen vinden daarom gesprekken met de gemeente over aanpassing van de subsidies ongepast. Dat meldt de gemeenteraadsfractie van het CDA.

De gemeente Meppel gaat het subsidiebeleid herijken. De gemeenteraad heeft hier om verzocht. Voor alle subsidies wordt gekeken in hoeverre ze bijdragen aan het realiseren van de maatschappelijke doelen van de gemeente. Subsidies die hier niet aan bijdragen worden gestopt. Daarnaast moeten subsidies met name gebruikt worden voor activiteiten en zo min mogelijk voor overhead en huisvesting.

Oorspronkelijk zouden alle subsidies in 2020 tegen het licht worden gehouden. Aan het begin van de coronacrisis heeft de gemeenteraad besloten de gemeente hier extra tijd voor te geven. Inmiddels voeren de gemeente en de verenigingen en organisaties die subsidie ontvangen gesprekken over deze herijking.

De CDA-fractie krijgt echter signalen dat de verenigingen nog volop bezig zijn met de coronacrisis en de gevolgen daarvan. Daarom wil de partij van het college van burgemeester en wethouders weten hoe de gesprekken met organisaties en verenigingen verlopen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel
menu